Doorzoek volledige site
22 november 2013 | JANNE VANNESTE

BVA Studiemiddag rond duurzame sociale woningbouw met bezoek aan ECO-LIFE VENNING

Op donderdag 7 november 2013 bracht BVA een bezoek aan de sociale woonwijk Venning, een project van BURO II & ARCHI + I in samenwerking met UGent, E-ster, evr-Architecten en Ingenium. De namiddag bestond uit een combinatie van een reeks lezingen van deze partijen en een bezoek aan de sociale woonwijk ECO-LIFE VENNING te Kortrijk, met een netwerkmoment tot slot.
Op donderdag 7 november 2013 bracht BVA een bezoek aan de sociale woonwijk Venning in het Kortrijkse aan de Spinnerijkaai, een project van BURO II & ARCHI + I in samenwerking met UGent, E-ster, evr-Architecten en Ingenium. De namiddag bestond uit een combinatie van een reeks lezingen van deze partijen en een bezoek aan de sociale woonwijk ECO-LIFE VENNING te Kortrijk. Tot slot konden de genodigden het bouwteam het vuur aan de schenen leggen met een arsenaal aan vragen en netwerken tijdens het netwerkmoment.


Het project is opgesplitst in verschillende fases. Het eerste deel, de bouw van 82 appartementen, is reeds afgerond en in gebruik genomen. De andere fases: de bouw van nieuwe woningen en de verbouwing van een aantal behouden woningen, zijn nog in uitvoering. Het project viel ook al heel wat media-aandacht te beurt. Zo ontving het de prijs van de vakjury in de 2020 Challenge, een wedstrijd voor de meest innovatieve oplossingen van Belgische advies- en studiebureaus in het kader van de Kyoto-doelstellingen.


Lezingen

De betrokken partijen zoals de sociale huisvestingmaatschappij Goedkope Woning, BURO II & ARCHI+I, Ingenium, UGent en aannemer Artes Roegiers deden achtereenvolgens hun aandeel in het project uit de doeken.. Ilse Piers, directeur van de opdrachtgever, de sociale huisvestingsmaatschappij "Goedkope Woning", en architect stedenbouwkundige Herman Jult, integrated design manager bij BURO II & ARCHI+I, openden de lezingenreeks met alle informatie over het Europese subsidieproject, de eisen van de bouwheer, de aanpak, de visie en het ontwerpproces tot en met de verwezenlijking. Vervolgens kreeg projectverantwoordelijke voor warmteproductie en –distributie Jeroen Soenens van Ingenium het woord om meer uitleg te geven over de gebruikte technieken. Ten slotte vertelde ingenieur architect Eline Himpe van de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent hoe zij na de verwezenlijking het gebruik en verbruik van de gebouwde appartementen en woningen zal meten. Belangrijk is daarbij dat de bewoners hierbij actief betrokken worden en dat dit gepaard gaat met een bewustmakingsprogramma. De analyses kunnen inspirerend werken voor toekomstige ontwerpen van gelijkaardige schaal. Deze Europees gesubsidieerde nulenergie wijk vormt een pilootproject voor een geïntegreerd ontwerpproces waarbij essentieel was dat van in het begin met alle betrokken partijen aan tafel werd gezeten.


Geleid bezoek & infomoment

Na de lezing was het mogelijk om in kleine groepjes het project te ontdekken tijdens een geleid bezoek. De gidsen gaven daarbij zowel algemene uitleg over de verwezenlijking als toelichting bij de overwegingen die gemaakt werden om tot specifieke oplossingen te komen. Na het bezoek aan de duurzame woonwijk werd een gesprek opgezet tussen de deelnemers aan de studiemiddag en de verschillende participanten van het project: de opdrachtgever, de architect, de ingenieurs stabiliteit en technieken en de monitoring deskundige. Daarbij werd vrijuit gepraat over de positieve en negatieve ervaringen, de gemaakte keuzes en de lessen voor de toekomst. Tot slot werd nagepraat bij een drankje en een broodje.

    Foto's: Gerald Van Rafelghem en BURO II & ARCHI + I