Doorzoek volledige site
17 februari 2010

Open oproep 19 sluit af op 26 februari

Wie zich nog kandidaat wil stellen voor open oproep 19 moet niet meer te lang wachten. 26 februari is de uiterste inschrijfdatum. Open Oproep 19 telt in het totaal 31 projecten waaronder 14 schoolprojecten, 3 infrastructuur- en evenveel cultuurprojecten. We herinneren u er ook aan dat op 25 februari het team van de Vlaamse Bouwmeester in Gent de infodag Infrastructuur in Context organiseert.

Wie zich nog kandidaat wil stellen voor open oproep 19 moet niet meer te lang wachten. 26 februari is de uiterste inschrijfdatum. Open Oproep 19 telt in het totaal 31 projecten waaronder 14 schoolprojecten, 3 infrastructuur- en evenveel cultuurprojecten. We herinneren u er ook aan dat op 25 februari het team van de Vlaamse bouwmeester in Gent de infodag Infrastructuur in Context organiseert.

7 projecten in Gent

Opmerkelijk voor deze Open Oproep is de sterke vertegenwoordiging van Gent. Met 7 projecten waarbij zowel de Stad Gent, Hogeschool Gent en een vzw als bouwheer optreden, is Gent zeer goed vertegenwoordigd. De Hogeschool gent is aanwezig met maar liefst 4 projecten.
Marcel Smets ziet hierin een teken aan de wand dat de open oproep in een stad als Gent nu duidelijk aanvaard wordt, wat vroeger niet zo evident was.

Verder valt op dat heel wat  lokale overheden investeren in hun culturele infrastructuur in de brede zin van het woord. Zo vinden we onder de  bouwheren een academie en een streekbezoekerscentrum terug.


 


Na de contactdag van enkele weken geleden, lichtte Marcel Smets de belangrijkste krijtlijnen toe van Open Oproep 19.


Inhaaloperatie scholenbouw
 
Het grote aantal schoolprojecten in de lijst komt evenmin als een verrassing. Vlaams Bouwmeester en zijn team lanceren in het kader van deze Open Oproep namelijk de zogenaamde modelprojecten voor de inhaaloperatie scholenbouw.
De voorbije decennia heeft Vlaanderen achterstand opgelopen op het vlak van schoolgebouwen. Om hieraan te verhelpen, werd in 2006 de inhaalbeweging scholenbouw ingezet. Om de architecturale kwaliteit van deze inhaaloperatie te verzekeren, lanceert de Vlaams Bouwmeester binnen het kader van de Open Oproep 19 de zogenaamde modelprojecten. Modelprojecten zijn scholenbouwprojecten die bij uitstek model kunnen staan voor ‘de school van de toekomst’ en dit zowel op onderwijskundig, architecturaal als op maatschappelijk vlak. Het gaat om projecten met een kenmerkende problematiek, waarvan de strategie, de aanpak en de architecturale oplossingen richtinggevend zijn voor andere projecten. Het gaat hierbij om flexibele scholen die meegroeien in de tijd. Scholen waarbij het architectonisch concept langer meegaat dan het pedagogisch concept van het moment. Geen gesloten burchten, maar open scholen die plaatsen van ontmoeting zijn, die hun poorten openstellen en bindmiddel zijn voor de buurt.
De inhaalbeweging voorziet een publiek-private financiering van 1 miljard euro voor nieuwe schoolgebouwen. Voor deze financiering werd op 18 maart 2009 de NV School Invest opgericht, een dochtervennootschap van AGIOn, die de Vlaamse overheid vertegenwoordigt in de DBFM-vennootschap (Design-Build-Finance-Maintain). DBFM voorziet naast de Vlaamse overheid ook een private partner. In afwachting van de aanstelling van deze private partner startte de NV School Invest al voorbereidende werkzaamheden op voor een 20-tal schoolprojecten waarbij de NV samen met de private partner ontwerpers kan aanstellen.
    

Procedure modelproject
De aanstelling van een ontwerper voor modelprojecten gebeurt volgens een aangepaste procedure van de Open Oproep:
• Uit de shortlist van 10 kandidaten, opgesteld door Vlaams Bouwmeester, selecteert de jury nu 3 in plaats van 5 kandidaten. 
• Ook de selectie- en beoordelingscommissie ziet er anders uit. De Vlaams Bouwmeester blijft voorzitter. Een projectleider van AGIOn, 2 afgevaardigden van de DBFM-vennootschap en 2 afgevaardigden van de scholengroep(en), directies en/of inrichtende macht vertegenwoordigen de opdrachtgever. Daarnaast is nog een extern jurylid betrokken.
• Het ereloon is geen criterium, maar wordt vooraf bepaald.
• De kandidatuurstelling voor een modelproject is slechts geldig indien het portfolio aangevuld wordt met 3 door de kandidaat gerealiseerde referentieprojecten per modelproject.

Hoe inschrijven?

 
De gedetailleerde lijst met projecten van de Open Oproep 19 is op aanvraag beschikbaar.
De Open Oproep wordt eveneens bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen en het Supplement van het Europese Publicatieblad. Inschrijven kan  tot 26 februari 2010. Dat kan ook digitaal. Klik hier voor meer uitleg over deze procedure.