Doorzoek volledige site
26 februari 2010

Studienamiddag Agrarische architectuur in Vlaanderen

Op 22 maart is er een studienamiddag over de studie 'Agrarische architectuur in Vlaanderen'. Vijf grote Vlaamse constructeurs en vijf architecten werkten mee aan die studie. Zowel Marcel Smets als minister-president Kruis peeters zullen aanwezig zijn.
Op 22 maart is er een studienamiddag over de studie ''Agrarische architectuur in Vlaanderen''. Vijf grote Vlaamse constructeurs en vijf architecten werkten mee aan die studie. IPO gaf aan de Vlaamse bouwmeester de opdracht om een studie te maken naar de problematiek van de schaalvergroting en industrialisatie van stallen en agrarische loodsen. Het onderzoek moet resulteren in een beleidsadvies om de het bouwproces van stallen en loodsen kwalitatief te verbeteren.


De studie gaat over de industrialisatie van stallen en agrarische loodsen


Het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO) werkt adviezen uit en werkt pilootprojecten uit voor het plattelandsbeleid van minister-president Kris Peeters.

Praktische informatie

Datum

22 maart 2010
14 u - 16 u 30

Programma

• Voorwoord - Niek De Roo, WVI, voorzitter IPO-themagroep
• Introductie en probleemstelling - Marcel Smets, Vlaamse Bouwmeester
• Ontwerpend onderzoek aan de hand van twee getuigenissen van architecten
• Context en typologie - Alexander Dierendonk
• Fysische verschijningsvorm - Bruno Van Langenhove
• Engagement van een constructeur - Johan Colpaert, ALTEZ div. AGRINBO-GEERKENS
• Reflecties vanuit het ruimtelijk beleid in Vlaanderen - Luc Goedertier, RWO, afdeling Stedenbouwkundig Beleid
• Slotwoord en vooruitblik - Kris Peeters, Vlaams minister-president en minister van Plattelandsbeleid

Plaats

Vlaams Parlement, De Schelp
Hertogsstraat 6
1000  Brussel

Reservatie

Deelname is gratis. Voor inschrijving mailt u uw naam, voornaam, geboortedatum met vermelding van uw organisatie en hoedanigheid naar ipo@vlm.be. Uw deelname wordt bevestigd via mail. Deelnemers ontvangen op het einde van de studienamiddag een exemplaar van de publicatie. Meer informatie op www.ipo-online.be.
 
Contact
 
Info e-mail: ipo@vlm.be
Website: www.ipo-online.be