Doorzoek volledige site
24 mei 2010 | REDACTIEBUREAU PALINDROOM

Energie besparen in schoolgebouwen met relighting

Uit de VITO-studie ‘Energiegebruik en energiebesparingspotentieel in de basis- en secundaire scholen in Vlaanderen’ blijkt dat gemiddeld 73% van het elektriciteitsverbruik in scholen gaat naar verlichting. Hier is dus een groot besparingspotentieel aanwezig. Een weloverwogen relighting-project kan dus wonderen doen. Verlichtingsspecialist Axioma legt uit wat relighting inhoudt.

Uit de VITO-studie ‘Energiegebruik en energiebesparingspotentieel in de basis- en secundaire scholen in Vlaanderen’ blijkt dat gemiddeld 73% van het elektriciteitsverbruik in scholen gaat naar verlichting. Hier is dus een groot besparingspotentieel aanwezig. Een weloverwogen relighting-project kan dus wonderen doen. Verlichtingsspecialist Axioma legt uit wat relighting inhoudt. 

Relighting is de term die verlichtingsbedrijven hanteren voor het renoveren van een bestaande verlichtingsinstallatie. De eerste reden om een relighting te overwegen is vaak ook de meest doorslaggevende : de kostenbesparing die ze u kan opleveren. Een Religting Programma verlaagt de TCO immers fors. TCO staat voor Total Cost of Ownership, het totale budget dat u — gespreid over de voorziene levensduur — zal besteden aan uw verlichtingsinstallatie – dus aankoop, installatie, energieverbuik, onderhoud en recyclage.
Bovendien zullen niet alleen het bedrijf zelf, maar ook zijn werknemers voordeel halen uit een relighting. Veel oude verlichtingsinstallaties voldoen immers niet meer aan de nieuwe Europese norm inzake werkplekverlichting. Die stelt dat lichtcomfort de voorwaarde creëert voor een stimulerende arbeidsomgeving, waar productiviteit, veiligheid en welzijn van werknemers samengaan.


 

Kostenbesparing

Het is vanzelfsprekend dat een bestaande verlichtingsinstallatie minimaal blijft presteren zoals vooropgesteld. Omdat de performantie van verlichtingstoestellen op termijn vermindert — door slijtage van de componenten, maar ook door vervuiling van het lichtuitstralende oppervlak — kan de lichtsterkte onvoldoende worden.  Dat kan opgelost worden met een lampvervanging (relamping). Maar een regelmatige revisie van het verlichtingsniveau, het energieverbruik en de onderhoudskost kan ook aan het licht brengen dat uw investering in lampvervanging slechts een pleister op een houten been is.
De voorbije decennia is het lichtrendement van lampen en armaturen enorm verbeterd. Tegelijk leverde de intrede van elektronica in de verlichtingsector mogelijkheden voor een betere energie-efficiëntie. Elektronische voorschakelapparatuur (EVSA) beperkt immers het stroomverlies, en maakt op haar beurt computergestuurd, energie-efficiënt lichtmanagement mogelijk.  Met technieken als dimming, daglichtsturing en bewegingsdetectie wordt dan ook heel wat energieverspilling vermeden.

De vergelijking van de TCO van de eenvoudige lampvervanging van een afgeschreven installatie met een relighting, op basis van compleet nieuwe verlichtingstoestellen met hoog-rendement-spiegels, laag-verlies-ballast en energie-efficiënt lichtmanagement, toont aan dat de totale kost in het laatste geval tot 60 % kan verminderd worden. Reden genoeg dus om uw verlichtingsinstallatie regelmatig te reviseren. Bovendien bieden energieleveranciers, distributienetbeheerders en de federale overheid  subsidies en/of een verhoogde belastingsaftrek om de kost van deze noodzakelijke investeringen te verlichten.
Een kosten-baten-vergelijking van een aantal verschillende opties zal u vervolgens een duidelijk idee geven van de optimale keuze inzake TCO, afschrijftermijn en terugverdientijd. Een professionele lichtstudie, die minimale eisen op het vlak van lichtcomfort omschrijft zal die keuze verder ondersteunen.


Lichtcomfort

 

Om optimaal te functioneren hebben we effectief nood aan degelijke verlichting. Daarom worden aan verlichting normen en eisen opgelegd inzake lichtcomfort en veiligheid. De evolutie van de Europese normering inzake de inrichting van de werkplek stoelt op twee tendensen. In het laatste decennium van de vorige eeuw verlegde de focus van het louter stimuleren van de productiviteit zich naar een betere veiligheid en comfort voor de werknemer. Zo is er bijvoorbeeld de richtlijn met betrekking tot het werken met beeldschermapparatuur, die zegt dat de werkgever verantwoordelijk is voor de juiste voorzieningen op de werkplek, opdat die geen risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de werknemer zou opleveren.
Lichtcomfort is dus zondermeer belangrijk. Minder evident zijn de vereisten: grondige kennis van de materie en bovenal goede producten en systemen. Om dergelijke vraagstukken op te lossen staan onze internationale partners en onze eigen lichtingenieurs dan ook ter beschikking.

Onderhoudsgemak

Onderhoudsgemak wordt niet alleen door de bedrijfszekerheid van het verlichtingstoestel bepaald, maar evenzeer door de regelmaat waarmee de lichtbron moet vervangen worden. De noodzaak tot lampvervanging wordt zowel door de kwaliteit van de lamp zelf als door die van het voorschakelapparaat bepaald.De nieuwste ontwikkelingen inzake lamptechnologie zorgden voor hogere lichtrendementen, maar ook voor een langere levensduur. Denken we maar aan de LED, die een levensduur tot 50.000 uur belooft. Maar ook de komst van elektronische voorschakelapparatuur (EVSA) heeft sterk bijgedragen aan een verbeterde levensduur (en energie-efficiëntie) van die lamp. De EVSA integreert de functies van starter, conventionele ballast en condensator en heeft een kleiner eigen vermogen. Door het kleinere vermogen wordt er minder energie verbruikt en wordt er dus ook minder warmte gegenereerd. Op die wijze kan de levensduur van de lamp sterk verlengd worden. Bovendien vangt de EVSA ook schommelingen in de netspanning op en wordt de energievoorziening  automatisch uitgeschakeld bij een defect van het toestel.
De onderhoudskosten van installaties met elektronische ballasten zijn dus beduidend lager dan die van installaties met conventionele ballasten.

 

Bron: http://www.axioma.be/nl/oplossingen/relighting

Lees ook het artikel over energiezuinige verlichting in schoolgebouwen op de website van MOSWijzer (milieuzorg op School)

Foto's: Serge Brison voor Axioma. Project: KAHO Sint Lieven Gent van Abscis Architecten

GERELATEERDE DOSSIERS

GERELATEERDE ARTIKELS