Doorzoek volledige site
24 mei 2010 | REDACTIEBUREAU PALINDROOM

Renson wil met Healthy School Concept luchtkwaliteit in schoolgebouwen verbeteren

Met het Healthy School Concept wil Renson iets doen aan het probleem van de slechte luchtkwaliteit in schoolgebouwen. Dit concept combineert een continue basisventilatie, een intensieve nachtventilatie en een efficiënte buitenzonwering en moet zorgen voor een goede luchtkwaliteit en aangename temperaturen. Dat zou op zijn beurt moeten leiden tot verbeterde leerprestaties en minder gezondheidsklachten.

Met het Healthy School Concept wil Renson iets doen aan het probleem van de slechte luchtkwaliteit in schoolgebouwen. Dit concept combineert een continue basisventilatie, een intensieve nachtventilatie en een efficiënte buitenzonwering en moet zorgen voor een goede luchtkwaliteit en aangename temperaturen. Dat zou op zijn beurt moeten leiden tot verbeterde leerprestaties en minder gezondheidsklachten.

Uit een onderzoek van de VITO, de Vlaamse Instelling voor Technolologisch Onderzoek, blijkt dat de lucht in de Vlaamse klaslokalen verontreinigd is. Zo wordt de richtwaarde voor CO² (492 ppm) in alle gecontroleerde klaslokalen overschreden. Ook de hoeveelheid aan andere schadelijke stoffen ligt in vele klassen hoger dan de voorgeschreven richtlijnen. Een dergelijk slecht binnenklimaat kan de oorzaak zijn van verschillende klachten, zoals hoofdpijn, luchtweginfecties, irritaties van neus, keel en ogen, vermoeidheid, sufheid, …. Het kan echter ook leiden tot concentratieproblemen en geurhinder. Verontreinigde lokalen hebben in elk geval nefaste gevolgen voor de gezondheid en de prestaties van de leerlingen en leerkrachten.


 

Leerlingen en leerkrachten moeten in gezonde klassen kunnen werken. Een gezond binnenklimaat op school verbetert immers de leerprestaties van de leerlingen. Net daarom is het zo belangrijk om regelmatig en correct te ventileren. Even de ramen openen is dan ook onvoldoende. Een gecontroleerde basisventilatie, 24 uur per dag, is de enige efficiënte manier.

Naast die goede luchtkwaliteit speelt ook de temperatuur een belangrijke rol. Op warme dagen kan het vaak broeierig heet worden in klaslokalen, wat de leeromstandigheden ook niet bevordert. Intensieve ventilatie tijdens de nacht en de beperking van de zonne-instraling overdag door een efficiënte buitenzonwering moet die oververhitting tegengaan.

Het Healthy School Concept van Renson moet zowel voor en goede luchtkwaliteit zorgen als voor een aangename temperatuur. Nar verluidt is het bovendien energiezuinig en in tegenstelling tot systemen met warmteterugwinning zijn de onderhoudskosten zeer beperkt. Het steunt op 3 pijlers: continue basisventilatie, intensieve ventilatie ’s nachts en een efficiënte buitenzonwering.

Continue en gecontroleerde basisventilatie

In de klaslokalen zorgen zelfregelende ventilatieroosters (Invisivent EVO of AR75), eventueel in combinatie met doekzonwering (Screenvent), voor de continue toevoer van verse lucht, terwijl afvoermonden in combinatie met CO²-sensoren de afvoer van de vervuilde lucht regelen. Er wordt nooit meer geventileerd dan strikt noodzakelijk. Er wordt dus geen energie verspild. Bovendien wordt de toegevoerde lucht niet mechanisch getransporteerd en passeert ook niet door een warmtewisselaar, waardoor geen filters nodig zijn. De onderhoudskosten worden dus eveneens tot een minimum beperkt.Intensieve nachtventilatie (nightcooling)

Hierbij koelen grote natuurlijke luchtstromen het gebouw en de binnenlucht ’s nachts af, zonder energieverbruik. Dit principe vereist de nodige thermische massa om de koelte op te slaan en luchttoevoer in de lokalen via intensieve ventilatieroosters.

Externe zonwering voor glasgevels

Duurzame buitenzonwering – doek- of aluminium zonwering - weert tijdens op warmere dagen de zon uit klaslokalen en voorkomen op die manier oververhitting. Toch blijft een optimale lichtinval mogelijk, want daglicht heeft een positief effect op de leerprestaties.


 

 

GERELATEERDE DOSSIERS