BBA International Award: eervolle vermelding voor Schenk Hattori Architecture Atelier

Het Housing Complex TM Niigata in Japan van Schenk Hattori Architecture Atelier kreeg op de Belgian Building Awards een eervolle vermelding in de categorie International. Deze nieuwbouw van een eengezinswoning vervolledigt een tot één grote familie behorend perceel met overige, typisch voor Japan, heel dens geplaatste huizen die meerdere generaties onderdak bieden. 

In een komende tweede fase wordt de deels onbenutte structuur herzien door nieuwe buitenruimtes te creëren waarbij de originele daken met hun onbetaalbare erfgoedwaarde - en beschermingsfunctie tegen de grote sneeuwval in deze regio - als verbindend element blijven bestaan.De nieuwbouw werd daarom in analogie met het bestaande voorzien van een ver uitkragend dak dat esthetisch en functioneel als losgekoppeld element werkt.

Om op deze beperkte ruimte een maximaal en hedendaags wooncomfort te garanderen werd een licht trapezoïde grondplan ontwikkeld. Het “opbergen” van de ontsluiting langs één zijde en het tegelijkertijd indirect toetreden van licht ook via deze blijkbaar afgescheiden ruimtes via shoji’s vergroot zo de ruimtelijke perceptie. Ook de stompe hoek aan de zuidwestelijke kant leidt tot een gevoelsmatige opening naar de open ruimte buiten het perceel tot het Sanjo Hachiman Shrine, een culturele erfgoedsite waar jaarlijks ceremonies plaatsvinden.

Daarenboven volgt het grondplan een simpele logica waarbij een centraal geplaatste dienende cel, de ruimte in twee opdeelt. Op het gelijkvloers ontstaan zo twee slaapkamers. Op de eerste verdieping verschuift de dienende cel lichtjes naar rechts zodat een hiërarchie tussen de grote leefruimte met keuken en de badkamer ontstaat.


Hedendaags antwoord op traditionele bouwkunst

“Dit project biedt een hedendaags antwoord op zijn historische context en de traditionele bouwkunst”, aldus de ontwerpers. “De nieuwbouw vormt hierbij de moderne steunpijler, op dewelke de latere renovatie van het overige geheel zich zal betrekken. Het herdenken van de oude typologie laat een eigen esthetiek tot stand komen, waarbij enerzijds de psychologie van de ruimte wordt herdacht. Anderzijds is dit echter onlosmakelijk verbonden met een actualisering van de materialen en technieken zelf. Het ontdubbelen door raam en shoji’s – de traditionele met papier beklede schuifdeur – vormt evenzo een interpretatie als het esthetisch accentueren en zichtbaar maken van het dak als referentie naar de oude overblijvende dakstructuren.”

“De introductie van isolerende maatregelen vanuit de Europese context door een architectonische inpassing samen met de expertise van Japanse aannemers die zelf deel uitmaken van een kennistransfer tussen beide landen, zorgden zo voor een precieze uitwerking van de projectvisie.” 

Bron: Schenk Hattori Architecture Atelier

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage