Eén geheel met gebouwen als familie van elkaar

Oude, vaak industriële sites die hun deuren gesloten hebben, kunnen het uitgangspunt zijn van prachtige herbestemmingsprojecten. Doordat ze meestal verbonden zijn met het stadscentrum of centraal in een dorp liggen, zijn ze zeer geschikt om er woningen, handelszaken of andere activiteiten in onder te brengen, met veel aandacht voor een goede mobiliteit. In het laatste nummer van ‘Bouwen Met Baksteen’ stelt de Belgische Baksteenfederatie enkele projecten voor waarin baksteen perfect past in nieuwe wijken of gebouwen. Zo ook Ryhovepark in Gent, het project van Bontinck Architecture and Engineering.

Ryhovepark situeert zich aan de Frans Van Ryhovelaan in Gent en omvat drie meergezinswoningen met respectievelijk 26, 3 en 7 units, 11 ééngezinswoningen, een ondergrondse parking en bovengrondse fietsstallingen.

Het betreft hier een voormalige bedrijfssite en ligt in het randstedelijk gebied van Gent, de Brugse Poort. Voor de herbestemming van de site tot  woonzone werd in 2017 een RUP opgemaakt en goedgekeurd door de gemeenteraad. De verschillende deelprojecten kregen namen die refereren naar de stichters en architect van het Guislainziekenhuis en -museum, de achterliggende buur.

De twee poortgebouwen, ‘Petrus’ en ‘Edouard’, kadreren de inrit naar het binnengebied. ‘Joseph’ flankeert met 26 woonunits de centrale groenzone.  Achteraan de site bevindt zich ‘Pauli’, bestaande uit 9 ééngezinswoningen in de rij. Aan de tweede ingang van de site verwelkomt ééngezinswoning ‘Alphons’ de voetgangers en fietsers. De laatste ééngezinswoning ‘René’ staat wat verder in de Frans van Ryhovelaan en sluit met zijn tuinzone aan op het project.

Het volledige binnengebied krijgt een verkeersluw karakter. De bewoners krijgen minimaal toegang tot de site en worden bij het binnenrijden afgeleid naar de ondergrondse parkeergarage. Verder wordt er, buiten een karrenspoor, geen verharding aangebracht op de site. Grassen verhinderen wildparkeren en de grote groenzone geeft het project ademruimte en recreatiemogelijkheden. 

De meergezins- en ééngezinswoningen in het binnengebied bestaan uit drie bouwlagen. Aan de inrit is een accent aangebracht door een vierde, teruggetrokken verdieping op één van de poortgebouwen. ‘Joseph’, de centrale blok, is volledig onderkelderd en voorzien van 47 parkeerplaatsen en 52 bergingen. 

 

Drie verschillende tinten baksteen

De site is ontworpen als één geheel waarbij de gebouwen op architecturaal vlak familie van elkaar zijn. Er werden drie verschillende tinten baksteen gekozen die verwerkt werden in prefabelementen. De balustrades en raampartijen zijn uniform doorheen de gehele site. De kopgebouwen aan de inrit zijn voorzien van een sokkel in natuursteen om de duurzaamheid van de inrit te bewaken. 

Verder wordt er beton gebruikt voor de terrassen, inkompartijen, trapjes naar de woning en het karrenspoor. Elk gebouw heeft zo zijn eigen karakter, maar vormt een samenhang met de andere gebouwen.

Bron: © Belgische Baksteenfederatie

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage