LAVA architecten ontwerpt multifunctionele ontmoetingsplek voor Sint-Katelijne-Waver

LAVA architecten heeft zopas de design & build-wedstrijd gewonnen voor de bouw van een fuif- en evenementenzaal, jeugdhuis, bibliotheek en conservatorium in Sint-Katelijne-Waver. Het bouwteam bestaat verder uit Cordeel, Tractebel en Avantgarden. De diversiteit aan functies is vertaald in vier aparte volumes die aan elkaar worden geregen door middel van een centrale agora. Een gevarieerd ecologisch landschap vormt de kern van het ontwerp.

De nieuwe vrijetijdssite voor Sint-Katelijne-Waver is gelegen op wandelafstand van de gemeentekern en wordt begrensd door een woonlint vooraan en een kmo-zone achteraan. “Om stedenbouwkundig in te spelen op deze context hebben we de diversiteit aan functies vertaald in vier aparte bouwvolumes, kleinschaliger en met herkenbare dakvormen in lijn met het woonlint vooraan, grootschaliger met de evenementenhal richting de kmo-zone”, vertellen Thomas Delauré, Vincent Nulens en Nicolas Plovie van LAVA architecten.


Agora

Centraal in het ontwerp staat de agora, een patio in de buitenlucht omgeven door overdekte colonnades geïnspireerd op de ontmoetingsplaats uit de Griekse Oudheid waarrond alle publieke functies gelegen waren. “De agora rijgt alle functies aan elkaar en vormt in feite een verlengde van zowel de evenementenhal, het jeugdhuis, de bib als het conservatorium. Elke organisatie kan hier naar eigen goeddunken gebruik van maken”, vertelt Thomas Delauré. De agora wordt tevens akoestisch ingezet door de onderkant van de luifels boven de rondgang te bekleden met akoestisch absorberend materiaal.


Gevarieerd ecologisch landschap

Een tweede belangrijke krachtlijn van het project is het landschapsontwerp. Op dit groene perceel streeft het ontwerpteam naar een gevarieerd ecologisch landschap met gelaagde grasvlaktes en bloemrijke ruigtes in aparte buitenkamers. “Dit ecologisch principe trekken we door als semi-intensief groendak op alle lage volumes”, voegt Vincent Nulens toe. “Al het grondverzet nodig voor de bouwwerken blijft op de site en wordt gebruikt om een geluidsbuffer aan te leggen die tegelijk dienst doet als speelelement voor kinderen. De verhoogde wal refereert ook naar de fortengordels die kenmerkend zijn voor de streek rond Sint-Katelijne-Waver.” Verder is het complex fossielvrij dankzij twee warmtepompen en zonnepanelen op de hoger gelegen daken.


Duurzame mobiliteit

De parkeerdruk waar deze zone mee te kampen heeft, tracht LAVA architecten gedeeltelijk landschappelijk op te lossen. “We voorzien in twee parkings waarbij we de verharding tot een minimum beperken en regenwater zoveel mogelijk in de bodem laten dringen”, legt Nicolas Plovie uit. “De naastgelegen weide kan bij grote evenementen ook gebruikt worden als parking. Verder trachten we bezoekers te stimuleren om met de fiets naar het vrijetijdscentrum te komen. We laten aparte baantjes intakken om de fietsers te gaan ophalen en voorzien in een overdekte fietsstalling. Tientallen houten palen waaraan zo’n 450 fietsen kunnen worden vastgemaakt worden verspreid op de site ingeplant.”  


Gevarieerd dakenlandschap

Gezien vanaf de Leliestraat is niet het gebouw de eyecatcher maar wel het landschap. Het spel van het dakenlandschap is zorgvuldig afgewogen in functie van oriëntatie, geluidsuitstraling, ecologie en interne ruimtelijkheid. Een soort van sheddaken laten het daglicht binnenvallen tot diep in de gebouwen.

De terracotta tegels waarmee de buitengevels bekleed zijn, komen ook terug in de hoofdelementen van het interieur zoals de toog van de fuifzaal, de balie van de bibliotheek en de wanden van het jeugdhuis. “Zo geven we uitdrukking aan het dorpse karakter en kunnen we de detailgraad gaan vormgeven”, besluit Vincent Nulens.


Multifunctionele evenementenzaal

De grote evenementenzaal kan dienen voor fuiven, congressen, eetfestijnen, muziek- en theatervoorstellingen allerhande en voldoet daartoe aan strenge akoestische eisen. “We hebben een doos-in-doosprincipe gerealiseerd, maar in tegenstelling tot wat je zou verwachten is de grote zaal heel transparant, met grote raampartijen die vooraan en achteraan uitmonden in een pleintje”, aldus Thomas Delauré. Binnen zijn een toog, podiumelementen en een mobiele wand voorzien waardoor de zaal in twee kan gesplitst kan worden. “We beperken de geluidsoverlast tot een minimum door de zaal zelf akoestisch te isoleren, maar ook door de agora te voorzien zodat feestvierders niet eender waar gaan rondhangen om een luchtje te scheppen maar op een aangename manier op de site zelf kunnen vertoeven.” 


Jeugdhuis met introverte binnenplaats

Ook het jeugdhuis is allesbehalve een donkere zaal, met de ramen in de sheddaken en de raampartij achteraan die daglicht naar binnen trekken. “Het jeugdhuis speelt in op de agora, maar we willen hier ook een introverte buitenplaats introduceren met een schouw en haardelementen langs beide zijden”, zegt Nicolas Plovie.


Huiselijke bibliotheek

In de bibliotheek is een huiselijke sfeer gecreëerd door de dakvorm en zijn houten constructie. Ook hier valt van bovenaf daglicht binnen via overmaatse dakkapellen. Een grote raampartij geeft uit op de agora die ook hier fungeert als verlengstuk van de bib, waar gebruikers een boek kunnen gaan lezen. Uniek is dat de bib ook buiten de ‘bemande’ openingsuren bereikbaar zal zijn voor geregistreerde bezoekers.

De nieuwe vrijetijdssite zal klaar zijn tegen eind 2023.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage