Peter Vanden Abeele is eerste Gentse stadsbouwmeester

Peter Vanden Abeele is de kersverse én allereerste stadsbouwmeester van Gent. Hij kwam als beste uit de selectie die het Gentse college van burgemeester en schepenen goedkeurde op 6 juli 2017. Peter is 38 jaar, ingenieur-architect, stedenbouwkundig ontwerper en erkend ruimtelijk planner. Hij leidt momenteel met twee vennoten het ontwerpbureau [maat] ontwerpers.

Het Gentse stadsbestuur zocht iemand met een duidelijke visie op de rol van stadsbouwmeester die staat voor het behoud, de verhoging en het borgen van de ruimtelijke kwaliteit in Gent in al zijn relevante aspecten. De stadsbouwmeester belichaamt het architectuurbeleid, staat mee in voor de selectie van ontwerpen, ontwerpers of ontwikkelaars en adviseert het college van burgemeester en schepenen bij beeldbepalende bouw- en ruimteprojecten. 
 

Peter Vanden Abeele

Al deze kwaliteiten vond het stadsbestuur in Peter Vanden Abeele, architect en stedenbouwkundige van opleiding. Hij heeft de afgelopen veertien jaar een rijke en relevante ervaring opgedaan die hij kan inzetten in de functie van stadsbouwmeester.

Zo heeft hij eerder gewerkt in het team van de Antwerpse bouwmeester, leidt momenteel met twee andere vennoten het bureau [maat] ontwerpers en heeft een uitgebreide ervaring inzake procesbegeleiding en kwaliteitsbewaking. 

Sinds 2005 doceert Vanden Abeele in het vakgebied van het stedenbouwkundig ontwerpen aan de Universiteit Gent, Sint-Lucas Hogeschool en de Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg. Hij werkte als freelance stedenbouwkundig ontwerper voor o.a. Beel architecten, Technum, DIAL architecten, Puls_net en OMGEVING. 

Als gewezen voorzitter van de Gentse Kwaliteitskamer is hij erg vertrouwd met de uitdagingen van de stad en de werking van de diensten.


Kwaliteitskamer

Het Gentse stadsbestuur benoemde in juni ook de leden van de vernieuwde Kwaliteitskamer Gent. De Kwaliteitskamer is de plaats waar het gesprek over de kwaliteit van geplande beeldbepalende bouwprojecten en publieke ruimte in Gent plaats kan vinden.

Een ambtelijke selectiecommissie (onder voorzitterschap van de adjunct van de stadsbouwmeester van Antwerpen) selecteerde zes leden, na een brede oproep voor kandidaten. Er werd gekozen voor een compacte, professionele kwaliteitskamer met zes externe deskundigen:

  • Jan Hamerlinck

Jan Hamerlinck is architect, met een bijzondere expertise in stadsontwikkeling, publieke ruimte en landschap.

  • Jan Mannaerts

Jan Mannaert is ir.-architect, geselecteerd voor expertisegebied architectuur met een aanvullende motivatie voor de expertises stedenbouw, landschappen en publieke ruimte.

  • Piet Minten

Piet Minten is gegradueerde in de Landschaps- en tuinarchitectuur, verkeerskundige, landschapsarchitectuur. Hij is ook Master in de Ruimtelijke Planning en Stedenbouw afstudeerrichting Landschapsarchitectuur en afstudeerrichting Stedenbouw.

  • Sabine Okkerse

Sabine Okkerse is ir.-architect. Haar architectenbureau is gespecialiseerd in restauratie, renovatie- en herbestemmingsprojecten van waardevol erfgoed. Dit omvat zowel beschermde monumenten als panden opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

  •  Tania Vandenbussche

Tania Vandenbussche is architect en werkt sinds 1997 samen met architect Els Claessens. Hun portfolio omvat tal van klein- en grootschalige projecten, zowel nieuwbouw als renovaties.

  • Peter Vanden Abeele
     

Vervanger

Peter Vanden Abeele zal in zijn nieuwe functie als stadsbouwmeester de Kwaliteitskamer voorzitten. Daarom zal er voor hem een vervanger worden aangesteld in de Kwaliteitskamer. De leden van de Kwaliteitskamer kiezen een nieuw lid uit vijf al geselecteerde plaatsvervangers, op basis van de te vervangen expertise of ervaring.
 

Formele installatie

De formele installatie van de Kwaliteitskamer Gent wordt voorzien na de zomervakantie.

“Met de aanstelling van de stadsbouwmeester en de benoeming van de vernieuwde kwaliteitskamer zetten we een grote stap vooruit in het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in de stad. De stadsbouwmeester zal onafhankelijk optreden en beschikken over een team van drie medewerkers. Hij zal de architecturale kwaliteit van projecten bewaken en stimuleren, en verleent advies aan het college van burgemeester en schepenen over beeldbepalende bouw- en ruimteprojecten”, aldus Annelies Storms, schepen van Cultuur.
 

Thematische verruiming

Gent kiest bewust voor een thematische verruiming van de kwaliteitskamer met diverse stemmen rond de tafel: architectuur, stedenbouw, erfgoed, landschappen en publieke ruimte.
 

Diverse types projecten

Het stadsbestuur kiest naast een bredere thematische blik ook voor een brede kwaliteitskamer met diverse types van projecten op tafel. De kwaliteitskamer wil een plek zijn waar niet alleen bouwdossiers en erfgoeddossiers aan bod komen, maar waar ook plannen voor grotere masterplannen besproken kunnen worden, waar landschaps- of infrastructuurprojecten met stedelijke impact geadviseerd kunnen worden en waar bouwprojecten van de stedelijke overheid in meerdere fases geadviseerd kunnen worden.
 

Rol van de kamer

De rol van de kwaliteitskamer is om te bespreken, te discussiëren, en bouwheer en ontwerper te begeleiden en te ondersteunen én de stedelijke diensten en stadsbestuur te adviseren op basis van dit gesprek.

 

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage