Doorzoek volledige site
26 april 2019

Enofstudio ontwerpt dagcentrum voor andersvaliden in Waarloos

Illustratie | Franziska Krieck
Illustratie | Franziska Krieck
Illustratie | Franziska Krieck
Illustratie | Franziska Krieck
Illustratie | Franziska Krieck
Illustratie | Franziska Krieck

In opdracht van de overkoepelende organisatie Pegode realiseerde Enofstudio een dagcentrum voor andersva­lide volwassenen in Waarloos, Kontich. De netwerkorganisatie staat voor een inclusieve samenleving en biedt ondersteuning op maat voor mensen met een beperking. Naast de gevraagde functies betracht het ontwerp een intelligente drager te voorzien die – op maat van de gebruikers – de nodige interactie in de hand werkt, zonder de grenzen van het gebruik uitdrukkelijk vast te leggen.

 

Het programma binnen Dagcentrum Pegode omvat in hoofdzaak een aantal atelierruimtes en een polyvalente zaal, op maat van de geb­ruikers en met veel oog voor flexibiliteit. Naast een kaarsen-, radio- en kleibakatelier vormt een soepkeuken een belangrijk onderdeel van de functies; de vervaardigde producten worden te koop aangeboden. De ruimtes hebben een haast vanzelfsprekende sequentie en hiërarchie: bediende ruimtes voor de gebruikers en de dienende functies zoals personeelsruimtes en technieken.


Ruimtelijke kwaliteit

Gelet op het grote aantal rolstoelgebruikers werd geopteerd het programma in te pas­sen in een enkele bouwlaag met genereuze verdiepingshoogte en bijzondere ruimtelijke kwaliteit. De constructie wordt opgetrokken in groen gevelmetselwerk, het interieur heeft een robuuste afwerking die toe-eigening door de gebruikers in de hand werkt.
 

Maatschappelijke duurzaamheid

‘Met open ruimte dient spaarzaam omgespron­gen te worden; een ingreep in de buitenst­edelijke context op een onbebouwd perceel dient zich te verantwoorden’, aldus de ontwerpers. ‘Een gemeen­schapsvoorziening die een uitbreiding vormt van de bestaande faciliteiten binnen de dorpskern kan een relevante aanleiding vormen om deze open ruimte te betrekken.’

Naast de gevraagde functies betracht het ontwerp een intelligente drager te voorzien die – op maat van de gebruikers – de nodige interactie in de hand werkt, zonder de grenzen van het gebruik uitdrukkelijk vast te leggen. Enofstudio ziet hierin een vorm van maatsch­appelijke duurzaamheid, waarbij het gebou­wde patrimonium zich kan aanpassen aan de functies die het omvat.

De verschijningsvorm van het dagcentrum tracht zich met zijn dakvorm en gefragmenteerd volume in te passen in zijn omgeving. De directe omgeving omvat industriële glas­tuinbouw. De dakhellingen refereren hier onrechtstreeks naar en maken zo de overgang naar de korrel van de omliggende residentiële bebouwing.