Doorzoek volledige site
18 november 2021

Vrijetijdscomplex De Meermin in Waasmunster van POLO architects nodigt uit tot ontmoeting

Illustratie | Stijn Bollaert
Illustratie | Stijn Bollaert
Illustratie | Stijn Bollaert
Illustratie | Stijn Bollaert
Illustratie | Stijn Bollaert
Illustratie | Stijn Bollaert
Illustratie | Stijn Bollaert
Illustratie | Stijn Bollaert
Illustratie | Stijn Bollaert
Illustratie | Stijn Bollaert
Illustratie | Stijn Bollaert
Illustratie | Stijn Bollaert
Illustratie | Stijn Bollaert

Met de keuze voor herlocatie van het vrijetijdscomplex De Meermin aan de Abdij van Roosenberglaan, in het hart van Waasmunster, kiest de gemeente voor de verdere versterking van haar dorpskern. De combinatie van een sport- en cultuurprogramma biedt een uitzonderlijke kans om mensen van vele levensstijlen en leeftijden bij elkaar te brengen. Een opmerkelijke synergie komt tot bloei tussen de kleinschalige rijkdom van het dorpsleven en het nieuwe multifunctionele programma. Het ontwerp is van de hand van POLO architects

Een levende typologie

Centraal in het plan voorziet POLO een hof in open lucht, Vrijetijdsplein gedoopt, omgeven door een overdekte gaanderij. Hieromheen schikken zich de diverse programmatische hoofdmoten: sport, theater, bibliotheek (met administratieve functies), polyvalente zaal en café. De statige zuilengang vormt een gelede bufferzone tussen de verschillende programma-elementen en de centrale ruimte. Het plein toont zich als een kamer in de open lucht, met een waterpartij, bomen en speelse zitelementen. De levendige, groene collectieve ruimte vormt het fiere hart van het complex.

De hof-typologie verwijst naar de klassieke agora, het laatmiddeleeuwse stadsplein met arcaden, het type van de kloostertuin met overdekte gaanderij. De spaties tussen de gebouwdelen liggen telkens in het verlengde van de centrale zuilengang: zij vormen secundaire toegangen die ook doorzichten op de omgeving bieden.

 

“De soepele, gelede volumetrie helpt om een te grote schaalbreuk met het dorp te voorkomen. De planvorm blijkt geen cliché – of een zuiver nostalgische verwijzing naar de vele kloostergebouwen die Waasmunster rijk is – maar een levende typologie. De resultante ‘open beslotenheid’ is tegelijk hedendaags en tijdloos”, aldus Jef Van Loock – projectarchitect & team coördinator POLO

 

Context & volume

De verschillende programma-elementen worden samengevat in vier heldere volumes rondom de hof. Onder de sporthal, het grootste volume, worden parking en fietsenstalling ondergebracht. Aan weerszijden van het sportvolume nestelen zich de kleinere entiteiten van theater, bibliotheek en polyvalente zaal. Terwijl het complex een eerder stoere uitstraling heeft langs de drukke Roosenberglaan, het gebouw functioneert als geluidswal waarlangs men enkele glimpen opvangt van het leven op het Vrijetijdsplein, opent het zich resoluut naar de zijde van het dorpshart en de kerk. Hier toont de gaanderij zich als uitnodigende luifel. Het complex speelt bewust in op de kwaliteiten en beperkingen van zijn locatie.

 

Gelaagd

De vier hoofdvolumes zijn opgevat als eenvoudige volumes met een sokkel in geprefabriceerd, lichtgrijs architectonisch beton. De bovenzijde van de gevelvlakken is telkens voorzien van een buitenafwerking met houten lattenwerk in verduurzaamd hout. Het ritme van de beplanking genereert een gevelbeeld met een opvallende gelaagdheid en diepte. De neutrale, ritmische gevel vormt een sprekende maar discrete achtergrond waartegen andere elementen tot hun recht komen: de colonnade in architectonisch beton, de bomen, de begroening en de mensen; het leven zelf.

 

Het interieur: eenheid in verscheidenheid

Het interieurontwerp vervolledigt en versterkt het totaalconcept. POLO interior design kiest voor uniform materiaalgebruik en een heldere vormelijke taal om een gevoel van samenhang en continuïteit te creëren. Er wordt bewust getracht om de grenzen te laten vervagen; zowel tussen binnen en buiten, zowel tussen de verschillende functies. Ook het weldoordachte lichtontwerp (zowel binnen als buiten) en de buitenaanleg van het omringende park en het vrijetijdsplein hebben dezelfde doelstelling.


No-nonsense

De buitenzijde van het complex kenmerkt zich door het gebruik van eerlijke, robuuste materialen: beton, hout en glas. Het interieur bouwt voort op deze logica en voegt subtiele kleuraccenten en een dosis materiële tactiliteit toe. Er wordt gekozen voor gepolijst beton en betontegels (vloeren), hout (zowel op vloeren als tegen wanden), zwart metaalgaas (diverse afwerkingen) en textiel (tapijten, gordijnen, wandbekleding) in een palet van diverse warme tinten.


Tableau vivant

Ook de buitenaanleg verdient aandacht. Het omliggende groen wordt tot op het plein doorgetrokken. De betontegels, betonklinkers en grasdallen op het plein vormen samen een intrigerend tableau – een visueel feest op zich: een ideale balans tussen vorm, functionaliteit en waterdoorlaatbaarheid. Het Vrijetijdsplein functioneert als een volwaardige buitenkamer die maximaal gebruikt kan worden. Voorleesmiddagen kunnen doorgaan in een klein amfitheater, de gaanderij beschermt wederom het buitenterras van het café tegen felle zomerzon en striemende regen.