Doorzoek volledige site

ABSCIS ARCHITECTEN

A multidisciplinary source of creative solutions in architecture and urban development

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 2
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

+32 92 44 60 20
+32 92 44 60 29
info@abscis.be
www.abscis-architecten.be

Onze ambitie
betrokken, onderbouwd, duurzaam

De ambitie van Abscis Architecten is gelaagd: via een gerichte dialoog met de opdrachtgever tot een project op maat komen, waarbij wij vanuit een toekomstgerichte maatschappelijke betrokkenheid elk project verankeren in de sociale, economische, historische en culturele context van de omgeving.

Een breed gedragen aanpak
Om die ambitie waar te maken, kiest Abscis Architecten resoluut voor een geïntegreerde aanpak. Concreet wordt uit een team van architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en interieurontwerpers een uniek projectteam samengesteld, met de projectarchitect als spil en centraal aanspreekpunt. Hij of zij communiceert met opdrachtgever, studiebureaus en adviesverlenende instanties. Elk projectteam wordt administratief ondersteund door het secretariaat en nauwgezet opgevolgd door coaches, die de kwaliteitsstandaarden rond ontwerp, budget en planning, technische oplossingen, duurzaamheid en BIM* bewaken.

Om tot het best mogelijke resultaat te komen, investeert Abscis Architecten in gezamenlijke ontwerpworkshops, waarin het hele team, de klant én de adviserende instanties samen het concept een goed onderbouwde basis geven, met rationaliteit en creativiteit als rode draad. De range is daarbij heel breed: van no-nonsense tot heel broze, fijngevoelige architectuur.

Bouwen op onze basis
Wij hebben over de jaren heen onze eigen werkmethodiek, tools en R&D-structuur opgebouwd die we blijvend actualiseren en verfijnen. Onze medewerkers worden gestimuleerd zich te specialiseren binnen hun interessesfeer en zo een actieve rol op te nemen binnen de expertise van Abscis. Zo slagen we er in om op de vraag van de opdrachtgever een puntgaaf antwoord te geven en blijvend de volledige architectentaak te vervullen binnen de steeds complexer wordende context.

Structuur
De vijf partners architect-stedenbouwkundige Piet Van Cauwenberghe, architect Frank Van Kerckhove, ir-architect Arthur Van Cauwenberghe, architect Johan Van den Driessche en ir-architect Pieter De Smet staan in voor de begeleiding van alle dossiers en zien er op toe dat de gezamenlijke visie in elk project tot uiting komt.

*BIM
Abscis Architecten zet al een aantal jaren heel sterk in op BIM (Building Information Modeling), waarbij een geïntegreerd digitaal model wordt gemaakt van een project in al zijn facetten. Het is voor ons het perfecte medium voor ontwerpcoördinatie en budgetbewaking. Voor aannemers vormt het de basis voor een gedegen planning, uitvoeringscoördinatie en kostenbeheersing. Voor opdrachtgevers is dit as-built model dan weer de tool bij uitstek voor rationeel facility management. 

PROJECTEN

Meer projecten