Doorzoek volledige site

VAI

Jan Van Rijswijcklaan 155
2018 ANTWERPEN
België

+32 32 42 89 70
+32 32 42 89 79

www.vai.be

Het Vlaams Architectuurinstituut is het steunpunt voor eigentijdse architectuur en richt zich
zowel tot professionelen, onderzoekers, media en overheden, als tot een breder publiek.
Het VAi verstrekt op verschillende manieren informatie over gebouwen, architecten, architectuurbibliotheken, publicaties, tijdschriften, opleidingen en evenementen.