BNSA

logo BNSA

BNSA

Lombardstraat 34-42

1000 Brussel

België

+32 495 43 87 80

info@bnsa.be

bnsa.be

Samen staan we sterk. Vanuit die gedeelde visie is de BNSA, de Benelux Natural Stone Association, opgericht. Deze vereniging groepeert alle bedrijven die in België, Nederland en Luxemburg actief zijn in de natuursteensector. Van steengroeves en importeurs tot verwerkers en plaatsers. We stellen de BNSA graag aan je voor.

Zo is er een kamer voor de steengroeves, één voor de importeurs van natuursteen en één voor de verwerkers en plaatsers ervan. Alle kamers zijn gelijkwaardig vertegenwoordigd in het bestuur van de BNSA. De samenwerking heeft als doel natuursteen te promoten en de brede kennis ervan te vergroten. De BNSA zal daarom onder meer een netwerkplatform oprichten waaraan alle spelers binnen de Benelux natuursteenindustrie kunnen deelnemen.

De BNSA voert doelgerichte acties uit naar zowel architecten, bouwheren en bouwprofessionals, als naar het brede publiek. Zo wil de BNSA de interesse voor natuursteen aanwakkeren en de kennis over het materiaal verbeteren. De vereniging zet dan ook enkele concrete acties op poten, zoals de jaarlijkse BNSA Natural Stone Awards en opleidingen voor architecten en bouwprofessionals. Zo is er de publicatie van het jaarboek dat vertaald wordt naar de voltallige natuursteensector. Het Initiatief TruStone is er voor een meer verantwoorde productie en aankoop van natuursteen uit onder meer China en India.

Omdat een belangrijk doel van de BNSA de support van de natuursteensector en haar actoren is, rekent de vereniging ook op bestaande technische ondersteuning met onder andere prestatieverklaringen, CE-markeringen en technische fiches.

[Lees meer] [Lees minder]
GAimage