Doorzoek volledige site
REF.: 21048 - 2013

Woonproject 'Groen Zuid' Hoboken

ANTWERPEN (Antwerpen)

ARCHITECT STRAMIEN architectuur & ruimte CV
BINST ARCHITECTS
BOB361 architects
WEBSITE http://www.groenzuid.be/
ANDERE LEVERANCIERS EN FABRIKANTEN Axalta Coating Systems
BUITENSCHRIJNWERK EN ZONWERING Renson
(Verluchtingen, mechanische ventilatie, )
Reynaers Aluminium
HVAC Kingspan Light + Air Belgium
RUWBOUWMATERIALEN Vandersanden
(1ste fase met lithium WF50)
COECK Betonfabriek
Xella
(Silka + Ytong)
ISOLATIE ROCKWOOL

Grootschalige wijkontwikkkeling, waarbij de bestaande wijk wordt afgewerkt met nieuwe bebouwing die een groene woonenclave zal omarmen. In het totaal omvat het project 600 betaalbare wooneenheden in een sociale mix. Open bouwblokken opgebouwd uit parallelle bouwlinten met afwisselend grondgebonden en meergezinswoningen in een groene setting. De noord-zuid fietsroute wordt begeleid door koptorens aan de rand van het nieuwe park. Drie wooneilanden rond gemeenschappelijke binnenhoven. De aanleg van een buurtpark is deel van het project.

Deze projectfiche delen