Doorzoek volledige site
REF.: 21066 - 2012

Renovatie Ledeganck complex

GENT (Oost-Vlaanderen)

ARCHITECT ABSCIS ARCHITECTEN
METAALWERKEN MDB Metal
STUDIEBUREAU Ingenium
BUITENSCHRIJNWERK EN ZONWERING Schüco Belgium

Het stappenplan Ledeganck is de verdere uitwerking binnen het Masterplan Faculteit Wetenschappen. Naast de groei in de faculteit Wetenschappen van UGent voldeed het ruim 40-jarig oude gebouwencomplex niet meer qua toegankelijkheid, veiligheid en brandnormen. In het bijzonder op het vlak van de technieken en de laboratoriumuitrusting drong een grondige renovatie zich op.

Ingenium is sedert begin 2009 betrokken bij de uitvoering van dit stappenplan. Vanuit een masterplanaanpak werd door Ingenium eerst onderzoek verricht inzake de duurzame aanpak van de gebouwschil. Verschillende scenario’s werden onderzocht en met elkaar afgewogen op het vlak van haalbaarheid, investering, comfort- en energiewinst. Uiteindelijk werd geopteerd om een volledig nieuwe hoog performante gordijngevel te voorzien voor de stappen 2 tot en met 4, zijnde de hoogbouw en Fase II.

Een globale visie van de warmteproductie uitgevoerd door Ingenium, heeft er ook toe geleid dat de stookplaats van het Ledeganck-complex werd gecombineerd met de stookplaats van de naastgelegen serres. De nieuwe warmtecentrale bestaat nu uit een combinatie van condenserende gasketels met warmtekrachtkoppeling (WKK’s) waarbij die laatste voor het belangrijkste deel van de warmte- en elektriciteitsvoorziening zorgen van het volledige complex van ca. 35.000 m².

Ondertussen is het 12 verdiepingen hoge gebouw weer volop in gebruik genomen door verschillende vakgroepen van UGent.

Deze projectfiche delen