Doorzoek volledige site
REF.: 31767 - 2018

Theresianenklooster

AALST (Oost-Vlaanderen)

ARCHITECT ABSCIS ARCHITECTEN
STUDIEBUREAU Arcade
(Stabiliteit)
AVG consulting
(EPB en veiligheid)
INDUSTRIUM
(Techniek)
METIFIX – EPB LIPA
(Blowerdoor)
BOUWHEER Zabra Real Estate
HOOFD- OF RUWBOUWAANNEMER Cordeel

De site in het stadscentrum van Aalst is samengesteld uit gebouwen die rond een besloten kloostertuin liggen in een dicht bebouwde historische stadskern. Het ontwerp beoogt de herbestemming en opwaardering van deze sit,  zonder hierbij oog te verliezen voor de ruimtelijke kwaliteit en de sfeer die de bestaande parktuin biedt.

Deze projectfiche delen