Doorzoek volledige site
REF.: 31771 - 2022

Hamme Markt

HAMME (Oost-Vlaanderen)

ARCHITECT ABSCIS ARCHITECTEN
BUUR
STUDIEBUREAU DS Engineering
Abetec
D2S International
BOUWHEER Hart van Hamme
Gemeente Hamme

Dit project is deel van het ambitieuze masterplan ‘Hamme 2020’, dat het centrum van Hamme volledig zal hertekenen tegen 2020. Het reconversieplan omvat enkele cruciale ingrepen die gericht zijn op het verbeteren van de verblijfskwaliteit van de centrumbewoner en bezoeker, door het openbaar domein opnieuw in te richten en een handelslus te creëren, die de commerciële activiteiten in de dorpskern versterkt.

Deze projectfiche delen