Doorzoek volledige site
REF.: 31773 - 2024

Mudakkers

LOMMEL (Limburg)

ARCHITECT ABSCIS ARCHITECTEN
Plusoffice architects
LAND Landschapsarchitecten
BOUWHEER Kolmont Woonprojecten
Stad Lommel
STUDIEBUREAU Arcade
ANDERE LEVERANCIERS EN FABRIKANTEN iMake
(maquette)
HOOFD- OF RUWBOUWAANNEMER DCA

Het stadsvernieuwingsproject ‘Wonen aan de Mudhoven’ omvat de reconversie van een voormalige schoolsite in het centrum van Lommel naar een collectief woonproject met één- en meergezinswoningen, publiek- en buurtgerichte voorzieningen en een nieuw buurtpark boven een publieke ondergrondse parking voor 250 wagens. Het PPS-project kadert binnen de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van de Stad Lommel, die het centrum van het voormalige “dorp” wil versterken en transformeren naar een kwalitatieve leefomgeving met de densiteit en voorzieningen van een stad, maar ook met de nodige open ruimte die zuurstof geeft aan het centrum.

Deze projectfiche delen