Doorzoek volledige site
REF.: 35888 - 2018

Hoofdvestiging Antwerp Management School

ANTWERPEN (Antwerpen)

ARCHITECT HUB Architecten
STUDIEBUREAU Bureau Bouwtechniek
ABT België
RCR
GEVELWERKEN Remmers
HOOFD- OF RUWBOUWAANNEMER MBG

Het project omvat de restauratie en herinrichting van twee historische panden, en een nieuwbouw voor de hoofdcampus van de school. Het project maakt deel uit van een stedelijk ecosysteem van start-ups, scale-ups en ondersteunende faciliteiten. Tot dit ecosysteem behoort ook het project StartUpVillage aan de overzijde van de straat, dat eveneens door HUB ontworpen werd. Het programma omvat in hoofdzaak onderwijsruimten en de daarbij horende ondersteunende diensten en administratie. Er worden tevens een ondergrondse parking, fietsenstalling en archiefruimten voorzien.

Deze projectfiche delen