Doorzoek volledige site
REF.: 44212 - 2022

Antonius

ZOERSEL (Antwerpen)

ARCHITECT bold architecten
HOOFD- OF RUWBOUWAANNEMER DCA
OMGEVINGSWERKEN STRAMIEN architectuur & ruimte CV
STRAMIEN architectuur & ruimte CV
BOUWHEER DCA
STUDIEBUREAU Raco
Concreet
Gowaco

Bold architecten heeft in opdracht van DCA een masterplan ontwikkeld voor een open groenzone in het centrum van Sint-Antonius, een deelgemeente van Zoersel, waar 42 ruimte appartementen worden gebouwd verdeeld over zeven gebouwen met een ondergrondse parking. Een belangrijk aandachtspunt in het ontwerp is het vermijden van het klassieke verkavelingspatroon, waarbij alle open ruimte geprivatiseerd en afgesloten wordt, en waar straten en tuinhekken de intensieve groenzone dwarsbomen. Openheid en collectief gebruik van hoogwaardige groenzones zijn de pijlers van het ontwerp.

Deze projectfiche delen