Doorzoek volledige site
REF.: 45481 - 2025

Herbestemming Sas-site

RIJKEVORSEL (Antwerpen)

ARCHITECT awg architecten
HOOFD- OF RUWBOUWAANNEMER Vanhout.pro
BOUWHEER Proland

Het industrieel erfgoed, samen met het continueren van het bestaande landschappelijke dorpsweefsel vormen het kader voor de reconversie van de Sas-site. Een nieuw plein op de site verankert deze plek in de bestaande dorpskern,  en vormt een schakelplek richting het nieuwe landschapspark en de zichtassen naar de Sint-Jozefkerk. Autoluwe straten tussen de bouwzones zijn een voortzetting van de parkstructuur en bieden perspectieven op het industrieel erfgoed in het hart van de site.

Deze projectfiche delen