Doorzoek volledige site
Online sinds 14-01-2020 | Voltijds

Burgerlijk ingenieur architect

Ingenieur

Omschrijving job

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, staat in voor het realiseren en ontwikkelen van functionele, kwaliteitsvolle, betaalbare en duurzame schoolgebouwen in Vlaanderen.  Dit wordt in eerste instantie verwezenlijkt door het subsidiëren van bouwprojecten.  Daarnaast speelt het agentschap een coördinerende rol in de financiering van bouwprojecten door middel van publiek-private samenwerking.

Investeren in schoolgebouwen is echter meer dan investeren in stenen.  Schoolgebouwen worden immers verondersteld het pedagogisch project van een school ruimtelijk te omkaderen en te ondersteunen.  Ze spelen doorheen hun ontwerp en organisatie even goed in op de trends en evoluties die zich binnen het onderwijs en de samenleving voordoen.

Om dit engagement te kunnen waarmaken worden een aantal langetermijnprojecten ontwikkeld, en dit overeenkomstig de strategische en operationele doelstellingen van het agentschap.

Binnen dit specifieke beleidsterrein wenst het agentschap verder te bouwen aan het analyseren, het kennis verwerven, en het adviseren van de ontwikkelingen rond scholenbouw.

De functie van burgerlijk ingenieur-architect is ondergebracht bij de afdeling Kennis en Advisering. De afdeling bestaat uit  4 stafmedewerkers/architecten en een ondersteunend medewerker en wordt aangestuurd door een afdelingsverantwoordelijke. Na een inwerkperiode kan je meewerken aan afdelingoverschrijdende projecten.

Meer informatie kan je terugvinden op www.agion.be

De volledige functiebeschrijving, het taknepakket en het selectiereglement kan te raaplegen op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

 

 

 

Profiel

 Heb je affiniteit met onderwijs en bouwprojecten? Hou je er van om nieuwe tendensen en ontwikkelingen op de voet te volgen? Zijn analyseren en adviseren je op het lijf geschreven?

Dan ben jij de enthousiaste medewerker die we zoeken

 • Je hebt kennis en inzicht m.b.t. technische en architecturale praktijk, theorieën en tendensen;
 • Je hebt inzicht in de relevante regelgeving (milieu, veiligheid, specifieke scholenbouw, duurzaamheid, toegankelijkheid) of bent bereid je hierin op korte termijn in te werken;
 • Je hebt kennis over of ervaring met energieprestatieregelgeving of bent bereid je hierin op korte termijn in te werken
 • Je bent alert voor ontwikkelingen en actuele thema’s binnen onderwijs;

 

Vereiste softwarekennis

Kennis van softwarepakketten Word, Excel, PPT, Adobe,…

Aanbod

 • Een voltijds contract van bepaalde duur voor één jaar met onmiddellijke indiensttreding in de graad van ingenieur (A121), er is echter een mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde duur.
 • Een boeiende baan met ruime opleiding- en ontplooiingskansen.
 • Een individueel vormingsprogramma waarbinnen je de werking van de afdeling  leert kennen.
 • Een bruto maandsalaris van minimaal 3738,11 euro, reglementaire toelagen niet inbegrepen. Indien je dat wenst, kan je zelf via https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator een bruto en netto berekening maken van je maandsalaris, je vakantiegeld en je eindejaarstoelage.
 • Ervaring in de privésector of als zelfstandige kan eveneens in aanmerking komen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit. Mogelijke relevante beroepservaring kan erkend worden door de lijnmanager in functie van de vereisten van de job.
 • Gratis Hospitalisatieverzekering en woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Ons kantoor is gelegen nabij het station Brussel-Noord (Consciencegebouw).
 • Maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag en voordelen en interessante aanbiedingen via de PlusPas
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, een systeem van glijdende werktijden en de mogelijkheid om te telewerken. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/werken-voor-vlaanderen

Selectieprocedure

Fase 1: CV-screening

Aan de hand van het ingevulde standaard-cv gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet. Enkel kandidaten die voldoen aan deze formele deelnemingsvoorwaarden, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.

Daarnaast beoordelen we jouw kandidatuur ook nog op volgende elementen (Gelieve hier extra aandacht aan te besteden bij het invullen van het standaard-cv) :

 • Motivatie
 • inzicht en verwachtingen t.a.v. de functie
 • Ervaring en/of affiniteit met onderwijs en bouwprojecten

De CV-screening is eliminerend en zal plaatsvinden in de week van 3 februari 2020 (onder voorbehoud)
Enkel de 10 hoogst scorende kandidaten gaan door naar fase 2 van de selectieprocedure.
 

Fase 2: Generieke testen

De kandidaten die geselecteerd werden na fase 1 worden uitgenodigd voor de online  generieke testen. Je ontvangt een link die zal worden toegestuurd vanuit het selectiekantoor.  Deze selectiefase is adviserend en zal plaatsvinden in de week van 10 februari 2020 (onder voorbehoud).

Fase 3: Competentie-  en functiegericht interview + case

Enkele dagen voorafgaand aan het jurygesprek krijg je per e-mail een inhoudelijke oefening die je kan voorbereiden. Deze oefening zal besproken worden tijdens het interview/eindgesprek dat gevoerd wordt met afgevaardigde (n) van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke.

Tijdens het jurygesprek worden de volgende punten beoordeeld:

 • je technische en gedragscompetenties
 • je motivatie en inzicht in de functie
 • je inzetbaarheid in de functie en de organisatie

Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats te Brussel in de week van 17 februari 2020 (onder voorbehoud).

Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden ten aanzien van de functie. Het is de lijnmanager die beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature.

Wie geschikt wordt bevonden, wordt gerangschikt in volgorde van geschiktheid en opgenomen in een wervingsreserve.

Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem zoals vermeld in deel III, hoofdstuk 2 van het VPS en het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsprocedure.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.