Doorzoek volledige site
Online sinds 08-11-2021 | Voltijds

Teamcoach studiebureau bouwprojecten

Stad Gent

Laat de stad door je aderen stromen bij het Departement FM. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars.

Omschrijving job

Laat de stad door je aderen stromen bij het Departement FM. Bouw mee aan een stad voor alle Gentenaars via onderstaande taken:

Als afdelingshoofd organiseer je de werking van het team, dat bestaat uit een 6-tal medewerkers.

 • Samen met het team bepaal je wie welk project opneemt. Hierbij zorg je ervoor dat de competenties binnen jouw afdeling optimaal worden ingezet.
 • Je stuurt de projectleiders aan. Hun voornaamste taken zijn het opmaken van het plan van eisen met de klant, aanstellen van studiebureaus, afstemmen met alle stakeholders, aanstellen van aannemers, de uitvoering van de werken opvolgen, enz. Je staat hen bij als er problemen opduiken. In gebreke stellingen en juridische issues worden steeds met jou afgetoetst.
 • Je volgt de planning van de lopende projecten op en stuurt bij waar nodig. Bij grote vertragingen wordt samen met de klant een oplossing uitgewerkt.
 • Je waakt over de budgetten en bekijkt ze in detail met de projectleiders, zodat tijdig kan worden tussengekomen wanneer ze overschreden worden. Bij het inplannen van nieuwe projecten schat je de budgettaire impact in.
 • Waar nodig spring je bij en neem je zelf opdrachten op, zoals bv. het zorgen voor een voorbereidende studie.
 • Je zet de nodige processen op binnen de afdeling met het oog op een uniforme werking. 

Profiel

Je bent het centraal aanspreekpunt van en vertegenwoordigt het Facilitair Projectbureau.

 • Je bewaakt mee de uitvoering van het strategisch beleid (politiek) en rapporteert hierover.
 • Je stemt af met andere afdelingshoofden binnen de Dienst FM Welzijn rond algemene planning en prioriteiten. Je neemt hierin de belangen van de afdeling mee. 
 • Je overlegt met de collega-afdelingshoofden van de facilitaire projectbureaus van de andere FM klantendiensten, zodat de werking op procesniveau op elkaar wordt afgestemd.
 • Eens een project loopt gebeurt alle contact met klanten vanuit het projectbureau. Jij staat rechtstreeks in contact met de klant bij het inplannen van grote nieuwbouwprojecten om te kijken wat kan en wat niet. Je werkt nauw samen met de andere afdelingshoofden. Zo betrek je het afdelingshoofd Bouwtechniek, dat instaat voor het onderhoud van het patrimonium, van bij de start zodat problemen snel en intern kunnen worden rechtgetrokken en projecten warm kunnen worden overgedragen van project- naar beheerfase.
 • Indien nodig fungeer je als backup van de directeur.

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Je hebt een gepast diploma:
  - ofwel heb je een masterdiploma ingenieurswetenschappen - architectuur, masterdiploma architectuur of masterdiploma industriële wetenschappen - bouwkunde.
  - ofwel heb je een gelijkwaardig diploma. Dit moet je wel aantonen met de nodige documenten.
 2. Je hebt 3 jaar relevante professionele ervaring in een (project)leidinggevende functie in een bouw(technische) omgeving.
 3. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.

Aanbod

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A4a - A4b-niveau. Als interne medewerker behoud je jouw statuut;
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 4225 (3 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen (ter info: met 10 jaar ervaring bedraagt het bruto maandelijks loon € 4661;
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques;
 • Ecocheques;
 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding of een (elektrische) pendelfiets;
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren;
 • De plaats van tewerkstelling is Oefenpleinstraat 6 te 9050 Gentbrugge.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit:

 • Een kort mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont in een interview. Je moet 50% behalen m te slagen en om toegelaten te worden tot het volgende selectieonderdeel.
 • Een assessment afgenomen door een extern selectiekantoor. In dit assessment ga je de relevante competenties voor de functie aantonen via verschillende selectietechnieken. Indien je de beoordeling 'gunstig' of 'gunstig met voorbehoud' krijgt, ga je door naar het volgende selectieonderdeel.
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden. 

Onder voorbehoud gaan het korte mondelinge deel door op 9 december, het assessment center op 29 of 30 december en het mondelinge deel op 15 begin/midden januari 2022..

Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Coachen
 • Team leiden
 • Beslissen
 • Omgevingsbewust handelen
 • Organiseren
 • Technische vaardigheden beheersen

Ben jij onze nieuw afdelingshoofd facilitair projectbureau?
Schrijf je uiterlijk in op 29/11/2021.  
Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv. Solliciteer je voor een job waar relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • Een kopie van het vereiste diploma.

Ben je laatstejaarsstudent?
Ook jij kan solliciteren. Je moet dan wel bewijzen dat je laatstejaarsstudent bent op het moment van uiterste inschrijvingsdatum door je inschrijvingsbewijst toe te voegen.
Heb je een buitenlands diploma?
Bezorg ons dan vóór de uiterste inschrijvingsdatum een gelijkwaardigheidsattest of het bewijs dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangevraagd. Hiervoor kun je bij NARIC terecht.