Bouwsector lanceert campagne om broodnodige werkkrachten te vinden

De bouwsector staat voor ongeziene uitdagingen. Om het hoofd te bieden aan de vele heropbouw- en renovatie-ambities zijn naar schatting zo’n 20.000 nieuwe werkkrachten nodig en wel onmiddellijk, maar de instroom naar de sector is te beperkt. Uit nieuw onderzoek blijkt dat vandaag amper 1 Belg op 10 een job in de bouwsector zou overwegen. Hoewel de sector heel wat voordelen aanbiedt, toont hetzelfde onderzoek aan dat de Belg nog te veel clichés en misvattingen aan de sector verbindt. De bouwsector, goed voor maar liefst 7% van de totale tewerkstelling in België, wil daar verandering in brengen. Daarom lanceert hij vandaag een grootschalige campagne 'De Bouw Kijkt Verder' om de kennis over de sector te vergroten om zo meer mensen te overtuigen te kiezen voor een job in de bouw.

Perceptie vs. realiteit

Uit onderzoek van Profacts in opdracht van de bouwsector bij 2.005 respondenten blijkt dat het enthousiasme om aan de slag te gaan in de bouw vandaag nog te beperkt is: zo verklaart 12% van de respondenten open te staan voor een job in de bouwsector. Opvallend genoeg zijn werkzoekenden het minst positief: bijna de helft onder hen staat negatief tegenover de bouwsector. Ook jongeren laten zich kritisch uit: amper 11% van de studenten geeft aan te overwegen om in de bouwsector te werken. En laat het nu net die profielen zijn die de sector nodig heeft om de instroom van nieuwe werkkrachten te stimuleren.

“De Belgische bouwsector kampt met heel wat uitdagingen. Denk maar aan het relanceplan, de klimaatuitdagingen of de heropbouw van de sector na de zware overstromingen. We hebben heel wat extra mensen nodig om alles te kunnen bolwerken de komende jaren. Toch vinden voorlopig te weinig mensen hun weg naar een job in de bouw. Uit onderzoek blijkt dat er nog heel wat misverstanden zijn over waar we juist voor staan, en de mogelijkheden die een job in de bouw met zich meebrengt”, zegt Kristof Van Roy, Manager Studiedienst & externe communicatie, Constructiv. Daar wil de sector vandaag verandering in brengen.

Het goede nieuws is dat mensen die wél actief zijn in de bouwsector en de realiteit ervan dus goed begrijpen, wel positief ingesteld zijn: meer dan 7 op 10 geeft de sector een positieve score. 1 op de 2 verklaart er trots op te zijn in de bouwsector te werken, terwijl slechts een minderheid (8%) dat niet is.

“Een geruststelling, want die cijfers bevestigen voor ons dat de mensen die de sector het best kennen en dus de meest realistische inschatting kunnen maken, wel al overtuigd zijn van de voordelen die we aanbieden”, aldus Bruno Vandenwijngaert, CEO Constructiv. “De uitdaging is om de buitenwereld de bouwsector beter te laten leren kennen voor wat hij écht is: een innovatieve en snelgroeiende sector waarbinnen verschillende profielen zich kunnen ontwikkelen aan een mooie verloning.”

Bovendien biedt een tewerkstelling in de bouwsector garantie op een boeiende en stabiele loopbaan, met alle kansen om zich te ontwikkelen, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak.

Wat opvalt is dat men in Wallonië een pak positiever tegenover de sector staat dan in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vooral de grote inzet en het kwalitatieve werk dat de sector levert, zorgt voor de positieve evaluatie.

Wanneer we echter inzoomen op de redenen waarom men aarzelt om de stap naar de bouwsector te wagen, doen een paar terugkerende misverstanden hun intrede. Die houden vele mensen mogelijks tegen om de sector als potentiële werkgever te zien.

 

Metser op nummer 1, maar de bouwsector is zo veel meer

De Belg denkt bij het horen van de “bouwsector” vooral aan metsers. 48% geeft dit beroep spontaan op. Loodgieter en elektricien staan op nummer 2 en 3. Terwijl in realiteit het aandeel metsers in de sector maar op 12% komt. De variëteit aan jobs in de bouwsector is dus nog niet voldoende gekend.

“We zijn blij dat onze metsers zo veel erkenning krijgen, maar onze sector is zo veel meer dan dat. De toegenomen digitalisatie en technologische innovaties hebben een enorme impact op de bouwberoepen. We denken dan niet alleen aan nieuwe beroepen zoals bijvoorbeeld de BIM-ontwerper, ook de arbeiders op de werven worden met deze bijkomende vaardigheden op het vlak van digitale en technologische evoluties geconfronteerd. We zoeken dus niet alleen arbeiders om posities in te vullen, maar vooral arbeiders met technische profielen kunnen bij ons direct aan de slag. Daarom willen we het beeld van de bouw diversifiëren. Dat moet helpen om de instroom van slimme handen te verhogen, ook bij jongeren,” klinkt het bij Bruno Vandenwijngaert, CEO Constructiv.

 

Gebrek aan kennis over innovaties, duurzaamheid en werkzekerheid

De respondenten hechten veel belang aan innovatie, maar kunnen contradictorisch genoeg weinig innovaties oplijsten. 72% kan geen enkele innovatie in de sector spontaan opnoemen. Nochtans blijkt uit een enquête1 over de impact van digitalisering in/voor de bouwsector dat de sector zich stevig inzet voor innovatie. Zo worden verschillende technologieën gebruikt om de werklast te verminderen en de veiligheid van de werknemers te vergroten. Ook op vlak van duurzaamheid, veiligheid en verloning tonen de cijfers een grote discrepantie tussen wat de “Belgen” denken en wat er effectief aan de gang is in de sector. 47% weet niet in welke mate de bouwsector actief inzet op het bereiken van klimaatdoelstellingen. 34% is ervan overtuigd dat de bouwsector extralegale voordelen biedt.
 

De Bouw Kijkt Verder

Uit de cijfers blijkt dat de Belg dus nood heeft aan extra informatie over wat de sector juist doet. Daarom lanceert de bouwsector - met name Constructiv, Confederatie Bouw, Bouwunie, FeMa, ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE), Algemene Centrale - ABVV en de Liberale Vakbond -  een nieuwe imagocampagne “De Bouw Kijkt Verder”. Die zal de meest voorkomende stereotypen binnen de Belgische bouwsector doorbreken. Zo wil de campagne aantonen dat de bouw een moderne en toekomstgerichte sector is met een enorm maatschappelijk belang, die garantie biedt op een boeiende loopbaan, werkzekerheid en een aantrekkelijk statuut. Concreet wil de sector hiermee 100.000 nieuwe werknemers aantrekken in de komende 5 jaar.

“We hopen met deze campagne iedereen meer informatie te kunnen aanbieden over waar onze sector écht voor staat om zo de instroom te bevorderen. Een stap in de goeie richting, hoewel we natuurlijk weten dat er ook méér nodig is dan een campagne alleen”, aldus Bruno Vandenwijngaert, CEO Constructiv. “Daarom nemen we samen met de sociale partners van de bouw ook heel wat andere initiatieven om onze sector futureproof te maken.

Initiatieven die op til staan in de bouwsector:
• De Belgische bouwsector en de regionale overheden nemen initiatieven om de opleidingscapaciteit te vergroten om zo de vereiste bijkomende instroom van werknemers in de bouwsector te kunnen realiseren.
• De bouwsector zet volop in op duaal leren en “le contrat d’alternance”. Dit met een aanzienlijke kwalitatieve en financiële ondersteuning voor de jongeren en voor de bouwbedrijven.
• De tekorten op de Belgische bouwarbeidsmarkt zijn intussen zo acuut geworden dat bouwbedrijven gemakkelijker overgaan tot onmiddellijke aanwerving. Bij die aanwerving kunnen zij gebruik maken van een aantal sectorale instrumenten, zoals de bouwingroeibaan en het meester-mentortraject, en kunnen zij de nieuwe medewerker laten deelnemen aan bedrijfsinterne opleidingen met sectorale tussenkomsten.
• In de bouwsector zijn de laatste jaren diverse lokale initiatieven tot stand gekomen om werkzoekenden beter met bouwvacatures te matchen zoals Bouwbaan, Talentenwerf, Bouwboost, Bouwroute, Bouwbad, lokale Job Days en infosessies, de oprichting van construcity.brussels in Brussel en acties als ‘Coups de poing pénuries’ en ‘Je construis mon avenir’ in Wallonië.
• De bouwsector schuift veiligheid en welzijn op de bouwplaatsen naar voor als absolute prioriteit. Hiervoor biedt de sector tal van tools en instrumenten aan. • Voor werkzoekenden biedt de sector niet alleen werkzekerheid, maar helpt hen bovendien bij het vinden en kunnen volgen van de nodige opleidingen om in de bouw aan de slag te kunnen gaan, gebruik makend van interessante sectorale tussenkomsten.
• De sector zet verder volop in op op jongeren gerichte campagnes ter promotie van technische (knelpunt)beroepen.
• De bouwsector blijft inzetten op een aantrekkelijk sociaal statuut.
• De bouwsector investeert volop in op een retentiebeleid.
• De bouwsector zet meer dan ooit in op de strijd voor eerlijke concurrentie

Bron: Famous Relations

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage