Brede School Aarle-Rixtel

In het Nederlandse dorp Aarle-Rixtel heeft architecten |en|en een Brede School opgetrokken. Twee basisscholen, een kinderopvang en een peuterspeelzaal kregen een plek in het nieuwe gebouw.

Een brede school kent verschillende gebruikers. “Samen onder een groot dak” was het uitgangspunt voor de opzet van het geheel. Er is gekozen voor een fijnschalig gebouw met een dorpse uitstraling, waar binnen de samenhang van het totale gebouw iedere gebruiker zichzelf kan profileren. Het gezamenlijk hart in het gebouw wordt gevormd door het speellokaal en de BSO thema-lokalen die op deze manier voor alle partners gemakkelijk bereikbaar zijn. Daarrond zijn de aula’s van de diverse partners gelegen. Aan deze grote ruimtes zijn vervolgens de groepsruimtes gepositioneerd.