Broelkant

In september 2013 won Lens°ass architecten de architectuurwedstrijd voor het woningbouwproject op de Broelkant-site in Kortrijk. De wedstrijdvraag werd uitgeschreven door de Gentse ontwikkelaar Groep Immogra en omvatte de restauratie van twee 17de-eeuwse Patriciërswoningen, de herbestemming van een middeleeuwse kloosterkapel van de zusters Paulinen, vier nieuwe woonblokken met 71 appartementen en een ondergrondse parking met 100 parkeerplaatsen en 100 fietsstaanplaatsen.