Rijnpoort

Het afgeleefde kantoorgebouw op de hoek van de Rijpoortvest en de Stijfselrui wordt volledig omgebouwd tot een woonproject met compacte woonunits, enkele winkels, kantoorruimte en een grote gedeelde daktuin. Hiervoor werd de volledige bestaande draagstructuur in beton ontmanteld én behouden. Een nieuw project met ca.110 wooneenheden wordt ingericht.