Zeepreventorium De Haan

Dit nieuwbouwproject omvat twee projecten. Enerzijds een medisch-administratief centrum met therapiebad, kine, medische en para-medische diensten, administratieve diensten en grootkeuken met refter. Anderzijds een blok leefgroepen voor 80 patienten. Het tweede project zal pas gerealiseerd worden na voltooiing van het eerste project en na afbraak van het bestaande MPI-gebouw. Kleinschaligheid werd als basis voor het ontwerp vooropgesteld. Het is de bedoeling om kleinere herkenbare entiteiten te creeren op maat van de verschillende gebruikers. Elke vleugel heeft een afzonderlijk dag- en nachtgedeelte. Deze vleugels zijn ook van buitenaf herkenbaar voor de patienten en bezoekers. Voor de daken werd geopteerd voor een golvende zinken dakbedekking. Deze golfbeweging verwijst enerzijds naar de essentiele rol van de zee in de verschillende behandelingen, anderzijds wordt gestreefd naar een optimale integratie in het omliggende duinenlandschap.