AgwA in de kijker tijdens tentoonstelling in Bozar

A+ en Bozar openen dit najaar de monografische tentoonstelling Dispositions, gewijd aan het werk van het Brusselse architectenbureau AgwA. De tentoonstelling zet zes recente projecten in de kijker en geeft een inkijk in de praktijk van het architectenbureau over een tijdsspanne van bijna 20 jaar. 

AgwA is het bureau van Benoî t Burquel, Harold Fallon et Benoît Vandenbulcke en werd opgericht tussen 2003 en 2006 in Brussel. De architecten ontwerpen eenvoudige, precieze en functionele architectuur die toelaat dat het gebouw toegeëigend kan worden door de gebruikers ervan en dat aanpasbaar is in de tijd. Het œuvre van het bureau bestaat hoofdzakelijk uit reconversies van bestaande (publieke) gebouwen, en omvat onder meer de verbouwing van de ECAM-site in Sint-Gillis, de herinrichting van het Palais des Expositions van Charleroi in samenwerking met Jan De Vylder en Inge Vinck (architecten jdviv), en de ontwikkeling van een watersportcentrum in Péronnes in samenwerking met Artgineering. De meerwaarde van de architectuur van AgwA is steeds een maatschappelijk engagement in de huidige sociale en ruimtelijke urgenties, en dat uit zich zowel op contextueel, structureel, programmatisch, economisch als ecologisch vlak.

De tentoonstelling Dispositions focust in het bijzonder op zes gerealiseerde en nog lopende projecten, die verschillende thema’s uit de architectuurpraktijk aan de orde stellen. De tentoonstelling presenteert authentieke documenten en werkmaquettes in hun initiële staat, waardoor het creatieve proces van het bureau zichtbaar wordt.

De expo is te bezoeken in Bozar van 12 oktober '22 tot 8 januari '23. Klik hier voor meer info. 


Openingslezing

De openingslezing door de architecten vindt plaats op 11 oktober 2022 in het Paleis voor Schone Kunsten. Deze lezing vormt een gelegenheid om meer te weten te komen over hun praktijk en de eerste monografische tentoonstelling die eraan gewijd is. Na de lezing wordt de tentoonstelling in de Horta- hal plechtig geopend.


Publicatie

Dispositions gaat gepaard met een publicatie die een aanvullende kijk biedt op de praktijk van het bureau, en die door A+ Architecture in Belgium, Bozar en Walther en Franz König (Keulen) gezamenlijk wordt uitgegeven.


Tentoonstellingenreeks

Dit project behoort tot de reeks van tentoonstellingen, opgestart door A+ Architecture in Belgium en Bozar in 2019, gewijd aan Belgische architectenbureaus die de laatste jaren internationale aandacht hebben getrokken. Tot nu toe werd het werk van Dierendonckblancke, Baukunst en URA tentoongesteld in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel.

Bron: A+

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage