ARCHICAD: modelleren en clashdetectie in één BIM-pakket

ARCHICAD, waarvan KUBUS in Vlaanderen en Nederlands exclusief verdeler is, kenmerkt zich niet alleen door een grote ontwerpvrijheid, een hoge modelleersnelheid en logische handelingen, de BIM-software van Graphisoft maakt het ook mogelijk je model te controleren en biedt een bescheiden vorm van clashdetectie. Dat kan niet alleen voor modellen gemaakt in ARCHICAD zelf, maar is ook mogelijk voor modellen van derde partijen, externe files die de architect inlaadt in ARCHICAD.

Om te controleren of je model gemaakt in ARCHICAD voldoet aan de opgelegde parameters, kan je in het programma gebruikmaken van filters. Een hele handige en daardoor veelgebruikte is de kleuroverschrijving. Die filter zit standaard in de KeyMember-editie van ARCHICAD en toont op een snelle en visuele manier waar het in je model dreigt fout te lopen. Wanneer je die filter gebruikt om te controleren of alle deurbreedtes wel de gewenste afmetingen hebben, zullen de deuropeningen die te klein zijn, rood kleuren. Wanneer je die dan vervolgens verbreedt tot minstens de gewenste afmeting, valt die kleur meteen weg.

Een ander voorbeeld van een controle waarvoor je de kleuroverschrijvingen kan gebruiken, is die van de dragende wanden. Zo kan je in de ruwbouwweergave van je model controleren of alle wanden die een dragende functie moeten hebben, die ook effectief hebben. Het gebruik van de kleurenfilter kan zowel in het 2D- als 3D-model.


Controleren via lijsten

Een andere manier om een model te controleren, is door gebruik te maken van lijsten. Je model wordt dan weergegeven als een lijst van elementen, telkens met hun modaliteit – laag genoemd in ARCHICAD – ernaast. Om bij het net aangehaalde voorbeeld te blijven; een wand met een dragende functie moet in een gelijknamige laag zitten. Kom je pakweg een doucheraam tegen met als laag ‘constructieve binnenwand’, dan weet je dat dat niet klopt. In de lijst kan je die dan eenvoudig vervangen door de laag ‘sanitair’.

Die lijsten zijn ook heel handig om te controleren of ramen en deuren wel de juiste afmetingen hebben. Wanneer je aan het ontwerpen bent, rek je vaak ramen en deuren uit om tot een coherent model te komen. Om te weten of die aangepaste afmetingen realistisch en uitvoerbaar zijn, kan je dan naar de lijst gaan.


Clashdetectie

ARCHICAD heeft ook een functionaliteit waarmee je een bescheiden clashdetectie kan doen. Zo kan je bijvoorbeeld de vrije hoofdruimte, in het programma ‘head room’ genoemd, van een trap als volume bovenop die trap te zetten. Je kan dan gaan controleren of dat volume – dat je zelf nog kan aanpassen – ‘clasht’ met andere elementen in het model, met bijvoorbeeld vloeren of wanden, al kan het eigenlijk voor alle elementen in je model. Dat doe je door groepen te definiëren en zo’n groep vervolgens een controle op mogelijke clashes met andere elementen in het model te laten ondergaan. Duid je bijvoorbeeld de groep vloeren en de groep trappen aan en doe je dan een check, dan krijg je, als die er zijn, de claches tussen beide elementen in je model te zien. ARCHICAD spreekt dan van collision detection en markeert het conflict in het model. Een concreet voorbeeld is een vloer die te ver doorloopt over het trapgat. Een ander voorbeeldje: door de groepen ‘rioleringsbuizen en verluchtingselementen’ en ‘wanden’ aan te duiden, kan je nagaan of de wanden de afvoerbuizen en verluchtingselementen nergens blokkeren.


Ook IFC- en 3 DWG-files controlen

ARCHICAD stelt architecten niet enkel in staat hun eigen model, gemaakt in het programma, te controleren, maar ook de modellen die hij ontvangt van externe partijen die mogelijks gemaakt zijn in een ander modelleersoftware. Wanneer je als architect bijvoorbeeld een kelder hebt gemodelleerd, zal een kelderbouwer op basis daarvan zelf een model genereren dat hij je dan vervolgens terugbezorgt. Ook al is dat gemaakt in bijvoorbeeld AutoCAD en dus een 3D-DWG-model, toch kan je dat perfect inladen in ARCHICAD en je eigen project. Je zet de modellen dan simpelweg netjes op elkaar – in 2D of 3D – om het externe model te gaan controleren. Hetzelfde kan met een IFC-file van bijvoorbeeld een ingenieur die de dragende wanden modelleerde. Met een kleurenfilter kan je de twee modellen telkens duidelijk uit elkaar houden.

Wil je nog een stap verder gaan in de clashcontrole door bijvoorbeeld de wijzigingen tussen de twee modellen op te sporen of na te gaan of het model wel voldoet aan de regelgeving, dan is Solibri daarvoor de gepaste oplossing. Die controlesoftware doet de checks automatisch voor je, zoadat je snel en gericht de problemen kan aanpakken.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage