Brandveiligheid in hoogbouw: wat is hoogbouw of een hoogrisicogebouw?

Op het vlak van brandveiligheid moeten we extra aandacht besteden aan twee soorten gebouwen: hoogbouw en hoogrisicogebouwen. Maar wat betekenen deze termen precies? En waar moet je rekening mee houden voor optimale (brand)veiligheid?

Wat is hoogbouw?

Hoogte is een belangrijke factor op het vlak van brandveiligheid. De definitie van een hoogbouw verschilt per Europees land. In Duitsland is de grenswaarde voor hoogbouw 22 meter en hoger, in het VK 18 meter en hoger, in België 25 meter en hoger enz. Maar welke grenswaarde men ook hanteert, er valt niet te betwisten dat de risico's toenemen wanneer een gebouw een bepaalde hoogte bereikt.

 

Risico's op het vlak van brandveiligheid in hoogbouw

Ontsnappen uit hoge gebouwen is gecompliceerder en vergt meer tijd dan ontsnappen uit een eengezinswoning met slechts één verdieping. In hoogbouw wonen en werken niet alleen meer mensen; in normale woningen zijn ook meer vluchtroutes (vensters, deuren), waardoor de bewoners gemakkelijker kunnen ontsnappen zodra een brand uitbreekt.

Het gebruik van brandbare materialen in een gebouw dat bijvoorbeeld 15 meter hoog is en daardoor niet algemeen als hoogbouw wordt beschouwd, vergroot de risico's bij een brand in hoge mate, met mogelijk rampzalige gevolgen.

 

Nieuwe voorschriften voor brandveiligheid

De grenswaarden om een gebouw al dan niet als hoogbouw in te delen, zijn vaak gebaseerd op de mogelijkheden van de brandweer om de brand via ladders of andere hulpmiddelen te bereiken. Met de snelle veranderingen in de bouwwereld kunnen deze methoden niet altijd worden toegepast, waardoor ook deze grenswaarden een punt van discussie zijn bij de vastlegging van nieuwe voorschriften voor de brandveiligheid.

 

Brandveiligheid in hoogrisicogebouwen

Wat is een hoogrisicogebouw?

Een hoogrisicogebouw is een gebouw waar de impact van een brand een rampzalige omvang kan aannemen. Ziekenhuizen, verzorgingshuizen, scholen, hotels, studentenhuizen: al deze en vergelijkbare gebouwen vallen onder de definitie van gebouwen met een hoog risicoprofiel. Dit zijn gebouwen waar grote aantallen mensen wonen, slapen, moeten worden verzorgd en/of niet snel of gemakkelijk kunnen ontsnappen bij een brand.

Binnen deze categorie gebouwen zijn de risico's op dodelijke slachtoffers bij een brand groot. Ook aan het verlies van eigendom en van economische waarde van een gebouw met een hoog risicoprofiel moet de nodige aandacht worden besteed.

 

Toekomstig gebruik van gebouwen

Het is ook belangrijk om rekening te houden met het toekomstige gebruik van een gebouw. Een gebouw dat  nu niet wordt gezien als een gebouw met een hoog risicoprofiel, zou dat binnen tien jaar wel kunnen worden als het gebruik ervan verandert. Bijvoorbeeld een kantoorgebouw dat tot een rusthuis wordt omgebouwd.

Daarom is het altijd aan te raden om voor de (brand)veiligheid  van een gebouw en de gebruikers te kijken naar de lange termijn. Het gebruik van niet-brandbare materialen  is de enige manier om al in de ontwerpfase de potentiële gevaren te voorkomen voor huidige of toekomstige hoogrisicogebouwen.

Download de brochure van Rockpanel als u hierover meer te weten wilt komen.

Bron: Rockpanel

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage