Diefstal en inbraak: de sleutels tot een doeltreffende en rationele preventie

"Het veiligheidsniveau opkrikken wanneer de schade al is aangericht, is een goede maatregel die te laat komt", verklaart Luc Storms, eerste inspecteur en adviseur inzake diefstalpreventie bij de politie. Als coördinator van de diefstalpreventieadviseurs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft hij heel wat ervaring met deze specifieke materie en is hij persoonlijk betrokken bij tal van preventieacties – lees: vóór een diefstal of een mogelijke inbraak zich kan voordoen.

"De patrouille biedt mijn diensten uiteraard aan mensen en bedrijven aan die reeds door dergelijke incidenten zijn getroffen", legt Luc Storms uit. "Maar veel meer dan interventies na een misdaad is preventief optreden onze echte roeping." Vandaar dat de Belgische politie steeds meer initiatieven neemt om diefstal en inbraak te voorkomen. Ze publiceert bijvoorbeeld specifieke folders met zeer concrete adviezen – vooral voor tijdens de vakantieperiodes – en beschikt over een speciale website. Om de bevolking maximaal te kunnen bereiken, bewust te maken en persoonlijk te kunnen sensibiliseren, is de politie zelfs met infostands aanwezig op markten.

 

Van persoonlijk advies tot een volledige audit: een 100% onpartijdige aanpak

"Het is cruciaal om onze aanbevelingen aan te passen aan het profiel van elke gebruiker, om suggesties te kunnen doen die aansluiten bij de specifieke situatie, het gedrag en de middelen van personen en bedrijven", benadrukt Luc Storms. "We moeten in de eerste plaats realistisch zijn. In het geval van een bejaarde is het beter om ons te concentreren op eenvoudige oplossingen dan op digitale technologieën die moeilijk onder de knie te krijgen zijn. Maar voor millennials, die het gewend zijn om alles via hun mobiele telefoon te regelen, biedt domotica interessante perspectieven. Als zij bijvoorbeeld niet thuis zijn, kunnen zij van overal ter wereld functies zoals verlichting of rolluiken bedienen en programmeren om de indruk te wekken dat er toch iemand aanwezig is."

"In een gezin met meerdere kinderen of adolescenten die voortdurend komen en gaan, zijn bepaalde gesofisticeerde systemen daarentegen niet echt praktisch. Als ze tien keer per dag moeten worden in- en uitgeschakeld, is het onwaarschijnlijk dat ze in de praktijk zullen worden gebruikt. Over het algemeen proberen wij aanbevelingen te vermijden die te beperkend zijn, vermits ze misschien zelfs contraproductief kunnen werken."

Op verzoek van een opdrachtgever of een projectleider kan de preventieadviseur al in de ontwerpfase van een gebouw interveniëren, aan de hand van een gedetailleerde analyse van de plannen. De ideale voorwaarden zijn dan vervuld om, met de nodige onpartijdigheid, de meest geschikte oplossingen voor te stellen op basis van een "gestructureerde en volledige veiligheidsanalyse", aldus Luc Storms.

De strikt adviserende rol van de diefstalpreventieadviseurs is voor hem een essentieel punt: "Wij bieden hulp bij de besluitvorming, zonder iets op te leggen, zonder kosten aan te rekenen voor onze diensten en in alle onafhankelijkheid. Dit is uiteraard een kwestie van deontologie, maar het is ook wat onze aanbevelingen zo waardevol maakt. Wij houden altijd rekening met het rendement van de investering, met name de kostenefficiëntie van de verschillende opties. Sta me toe om een voorbeeld te geven: als u zich rechtstreeks tot een installateur van alarmsystemen wendt, zal hij het niet over mechanische beveiligingsmaatregelen of het belang van uw gedrag hebben – ook al zijn dit de twee belangrijkste preventiefactoren. Hij zal gewoon proberen om je zijn product te verkopen, wat logisch is. Onze aanpak staat daar diametraal tegenover: wij handelen uitsluitend in het belang van de personen of ondernemingen die een beroep op ons doen, op basis van hun profiel en de omgeving van het te beschermen eigendom."

 

Een essentieel aspect: rekening houden met de situatie en de context

Luc Storms komt nog even terug op dit laatste punt: "De aan- of afwezigheid van een doeltreffende sociale controle is een belangrijk aandachtspunt in eengezinswoningen. Een dichte haag kan een ideaal afschrikmiddel zijn, vooral als het om doornige planten gaat. Als de sociale controle echter (te) zwak is, is het dan weer beter om hoge heggen te vermijden, omdat zij inbrekers uit het zicht houden. Anderzijds is een stevig hek hoe dan ook een goed idee. Dit betekent echter niet dat u van uw huis een echte vesting moet maken. Als u uw huis te veel probeert te beveiligen, kunt u uiteindelijk de indruk wekken dat de woning in kwestie waardevolle voorwerpen bevat. Paradoxaal genoeg moedigt dat diefstal net aan."

In appartementsgebouwen zijn er andere pijnpunten. Een terugkerend probleem is het verlies van sleutels, die in handen van gewetenloze personen kunnen belanden. "In een dergelijke context is de combinatie van elektronische of elektromechanische toegangssystemen met mechanische cilinders een goede oplossing", verduidelijkt Luc Storms. Om het gebouw te kunnen betreden, beschikken de gebruikers over een badge die losstaat van de sleutel die hen toegang verleent tot hun woning. Aangezien elke badge gepersonaliseerd is, kan ze bij verlies onmiddellijk gedeactiveerd worden en geeft ze nauwkeurige informatie over de bewegingen van de gebruiker.

Bedrijven kampen met specifieke problemen, al was het maar omdat de daders zowel buitenstaanders als werknemers kunnen zijn. Ook daar staan de diefstalpreventieadviseurs van de politie ter beschikking om concrete antwoorden te geven op alle mogelijke vragen.

 

Gedrag en uitrusting: de doorslaggevende aspecten

"Wanneer we het brede publiek sensibiliseren, leggen we de nadruk op drie aspecten: goed gedrag, mechanische middelen en elektronische systemen", zegt Luc Storms. "Goed gedrag kost niets – dat is een eerste verdienste – en het is van essentieel belang: een gepantserde deur met een sterk beveiligde cilinder is nutteloos als ze niet op slot is."

Hij onderstreept echter de essentiële rol van mechanische middelen om inbraak te bemoeilijken. "Alles wat sluit, kan in principe geopend worden. Maar tijd is de doorslaggevende factor. Het gaat erom de inbreker lang genoeg op te houden. Een inbreker maakt altijd een afweging tussen drie variabelen: het risico, de moeite die hij moet doen en het potentiële voordeel van de inbraak. Als het meer dan 3 minuten duurt om een slot open te breken, haakt de dief meestal af. Daarom zijn een cilinder en deurbeslag van topkwaliteit altijd aan te bevelen. Om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwe ontwikkelingen in dit domein, biedt ASSA ABLOY Academy een zeer nuttig opleidingsprogramma aan – en wij aarzelen niet om er gebruik van te maken."

"Het gaat echter niet alleen om investeren in veiligheidsuitrusting. Je moet ook alle zwakke schakels elimineren. Als het deurframe het begeeft, zal zelfs de beste cilinder een inbraak niet kunnen voorkomen. Over het algemeen is het belangrijk dat alle gevelopeningen in goede staat zijn, van ventilatieroosters tot dakramen. Sommige ramen kunnen ook worden voorzien van handgrepen met sleutel. Natuurlijk zal dit niet voorkomen dat een raam wordt gebroken. Maar lawaai is ook een afschrikmiddel. Er zijn echter extreme gevallen. Ik herinner me een inbraak via het dak door de dakpannen te verwijderen. Al is dat gelukkig erg zeldzaam."

"Wij focussen vooral op de kwaliteit van de toegangscontrole en de mechanische middelen om inbraken te voorkomen", vervolgt Luc Storms. "Dit betekent niet dat een alarm nutteloos is. Maar het zal niet voorkomen dat iemand het gebouw binnenkomt. Mensen die het slachtoffer zijn geworden van een inbraak denken vaak dat een alarm de juiste oplossing is. Ik moet ze helaas teleurstellen. Gedrag en adequate mechanische middelen zijn de twee belangrijkste aandachtspunten. Elektronische systemen komen pas op de derde plaats. Het kan echter nuttig zijn om de aanwezigheid van een alarm aan te geven, zelfs met nepaccessoires. Zo zal een woning niet als de zwakke schakel in de buurt gezien worden."

"Kortom: onze activiteiten zijn gebaseerd op het principe van 'technopreventie'", besluit Luc Storms. "Onze missie? De bestaande kennis, methodes en technieken optimaal benutten door de nadruk te leggen op betaalbare en realistische preventiemiddelen. Het is onze ambitie om neutraal en zeer competent te zijn, ten dienste van de bevolking te staan en gepersonaliseerde, doeltreffende en betaalbare oplossingen te kunnen voorstellen. In dat verband nemen wij geregeld deel aan opleidingen zoals die van de ASSA ABLOY Academy. Dat zijn uitstekende gelegenheden om onze kennis van de beschikbare systemen en oplossingen bij te spijkeren en uit te diepen – om vervolgens het best mogelijke advies te verstrekken aan de mensen die ons raadplegen."

Bron: ASSA Abloy Opening Solutions

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage