Eerste steen voor VIB bio-incubator van BEEL en MODULO architecten

De Vlaamse biotechsector groeit snel. Dat gaat gepaard met een vraag naar bijkomende infrastructuur. Daarom bouwt VIB in samenwerking met PMV en met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een ultramoderne bio-incubator op Eiland Zwijnaarde, de nieuwe technologiecampus van Tech Lane Ghent Science Park. De incubator zal netto 6000m² aan labo- en kantoorruimte bieden aan een 15-tal startende biotechbedrijven. Het gebouw, ontworpen door MODULO Architects en BEEL architecten in samenwerking met de ingenieursbureaus Istema en Establis, zal eind 2023 in gebruik genomen worden.

De VIB Bio-Incubator zal ultramoderne laboratoriuminfrastructuur bieden voor 15 opkomende biotechbedrijven in de biofarmaceutische en agrobiotech-sector en wordt ook de nieuwe thuisbasis van het VIB-hoofdkantoor. De nieuwe VIB Bio-Incubator is strategisch gelegen in het hart van het Gentse biotech-ecosysteem en vlakbij VIB & UGentkenniscentra die actief zijn in biotechnologie.

De nieuwe VIB Bio-Incubator, opgevat als een verticaal scherm met twee delen, zal een dynamische en (inter)actieve kant hebben langs de E40 en een creatieve kant die uitkijkt over de campus. De bio-incubator fungeert als akoestisch scherm en beschermt de campus tegen de snelweg. Samen met een BREEAM-certificering en CO2-neutrale uitbating, vertegenwoordigt het gebouw een grote stap in VIB's engagement voor duurzame vooruitgang.

De VIB Bio-Incubator zal tot 6000 m² netto operationele ruimte bieden, opgedeeld in flexibele modules. Elke module heeft uitgeruste laboratoriumruimtes, kantoren, ondersteuningsruimte en opslagruimte. Om de interactie tussen de bedrijven te bevorderen zijn er op elke verdieping informele ontmoetingshoeken en flexibele werkplekken.

De concentratiezone wordt verticaal uitgewerkt als een logische stapeling van de verschillende functies die worden ondergebracht in het gebouw (collectieve zone, bio-incubator, technische zone en hoofdkantoor VIB). De interactieve schil verbindt deze stapeling en laat ruimte voor interactie en toevallige ontmoetingen tussen de verschillende gebruikers. Op de hoogste verdiepingen, waar het hoofdkantoor van VIB is ondergebracht, dragen patio’s bij tot een gezonde en aangename werkomgeving. Ze worden opgevat als afgeschermde buitenruimtes waar openheid centraal staat. Tevens faciliteren ze voldoende zichtrelaties tussen de verschillende kantoren en laten ze daglicht toe. Werknemers kunnen ook genieten van het nabije groen. De relatie met de wetenschapscampus wordt extra in de verf gezet door VIB als een ‘periscoop’ te laten uitkijken over de campus.

Het concept van de logische en heldere stapeling van de respectievelijke onderdelen in het nieuwe gebouw wordt mee vormgegeven in de gevelarchitectuur.. De zuidgevel fungeert als herkenningspunt voor bezoekers en geeft het gebouw zijn identiteit. De gevelbekleding past zich met zijn verschillende raamopeningen aan in functie van zijn oriëntatie en achterliggende functies. De noordgevel bestaat uit een transparant membraan, rondom de interactieve schijf, als signaalfunctie langsheen de E40. De noordelijke binnengevel van de bio-incubatoren is zichtbaar doorheen het glazen vlies en fungeert als billboard voor de start-up bedrijven.

 

Pioniersrol in ecosysteem van bio-incubatoren

VIB besliste als een van de eerste partijen om dit belangrijke project voor de groeiende Vlaamse biotechsector te realiseren op deze nieuwe technologiecampus. Ondertussen hebben ook verschillende andere biotechspelers concrete plannen om zich er te vestigen, waardoor het wetenschapspark vermoedelijk sneller dan verwacht aan meer dan drieduizend werknemers een nieuwe werkplek zal bezorgen.

Wim Goemaere (COO VIB): “Een bruisende biotechsector en nood aan infrastructuur gaan hand in hand. VIB heeft zijn verantwoordelijkheid opgenomen om hierop een antwoord te bieden, al sinds de bouw van onze eerste Bio-Incubator eind jaren ’90. Vandaag beschikt Vlaanderen over een performant ecosysteem van bio-incubatoren en -acceleratoren. VIB zal hierop blijven inzetten en we zullen onze pioniersrol blijven spelen. De nieuwe VIB Bio-incubator illustreert dit.”

Investeren in infrastructuur

De realisatie van een dergelijk project vereist specifieke expertise en de mobilisatie van heel wat financiële middelen. De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, ook een belangrijke financier van (startende) biotechbedrijven, heeft zich vanaf de start mee achter dit project geschaard dat zich bevindt op Tech Lane Ghent Science Park, een wetenschapspark dat PMV realiseert samen met UGent en Stad Gent. Het park biedt plaats aan spin-offs van de universiteit, aan startende en groeiende bedrijven, en aan onderzoekscentra van grote internationale bedrijven die elkaar moeten bevruchten en zo nieuwe initiatieven moeten doen ontstaan. Met VIB richtte PMV een projectvennootschap op om de VIB Bio-Incubator te realiseren én te exploiteren. PMV coördineerde de procedures en verstrekte een achtergestelde lening aan de projectvennootschap.

Bron: VIB

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage