Net Niet: Sociale woningbouwproject Vidse in Geel (lava architecten)

Naar aanleiding van het Architectencongres legde NAV een bibliotheek met verloren ontwerpen aan. Ook dit ontwerp vinden we erin terug. In 2015 gaf Geelse Huisvesting de opdracht tot het ontwerp van een sociaal project in Geel. Lava architecten participeerde, maar moest de duimen leggen tegen TV RADAR - Roeland Smits. 

Waaruit bestond de opdracht?

lava architecten: De opdracht omvatte de sloop van 32 woongelegenheden en de vervangingsbouw van 42 huurappartementen en 9 koopwoningen voor het sociale woningbouwproject Vidse in Geel.

 

Wat zijn volgens u de sterke punten van uw ontwerp?

lava architecten: Het is een plaatsgebonden project dat niet op zichzelf gericht is maar ook het omringende in ruime zin eer tracht aan te doen. Meerduidigheid van ingrepen staat hier centraal, waarbij één enkel gebaar verscheidene betekenissen en oplossingen in zich verenigt. Kortom, een begrijpbare ruimtelijke structuur die een duidelijke en krachtige verschijningsvorm aanneemt tegenover de bewoner en passanten.

 

Welk bureau haalde de opdracht uiteindelijk binnen?

lava architecten: TV RADAR – Roeland Smits

 

Werd dit project uiteindelijk gerealiseerd?

lava architecten: Ja

 

Evaluatie van het behaalde resultaat

lava architecten: We zijn nog niet in het bezit van het evaluatierapport (enkel weten we dat we de jury twijfelde tussen ons voorstel en de uiteindelijke winnaar).

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage