Oproep tot interesse: masterplan Korte Groenweg

De omgeving rond de Trassersweg en de Korte Groenweg in Neder-over-Heembeek kent alle ingrediënten van het Brussels randgebied: kwalitatieve maar versnipperde open ruimte, verspreide bebouwing, uitgestrekte clusters metmonofunctioneel gebruik, verstedelijking die wordt versneld door de aanleg van een nieuwe tramlijn. Dit leidt tot spanningen tussen de verschillende ruimtevragen. Om hierin te bemiddelen, wil de Stad Brussel een masterplan opstellen dat aan de hand van ontwerpend onderzoek en milieu-analyse het richtinggevend kader biedt voor de toekomstige ontwikkelingen in dit gebied van ongeveer 100ha groot. 

et masterplan moet onderzoeken hoe dit gebied zich zal ontwikkelen, uitgaande van de bestaande kwaliteiten en het potentieel van de zone en rekening houdend met de verschillende rollen die het gebied opneemt: als groene long, als zone voor voedselproductie, als sport- en ontspanningspool, als aangename woonomgeving,…  De uitdaging ligt dus in het zoeken naar een evenwicht en naar het verweven van deze verschillende functies. De open ruimte en ecologische waarden vormen de basis voor het ontwerp.

De opdracht omvat volgende fasen:

 • Diagnose en visiebepaling
 • Scenario onderzoek
 • Opbouw voorkeursscenario
 • Vertaling naar Masterplan
 • Eindrapport studie en Masterplan

Over de duurtijd van de studie (18 maanden) zal het ontwerpteam instaan voor een iteratief proces tussen ontwerpend onderzoek, een compacte milieu-analyse en overleg met de verschillende stads- en gewestelijke administraties, incl. een publiek consultatieproces.
Hiervoor zoekt de Stad een ervaren multidisciplinair team (stedenbouw, landschap, ontwerpend onderzoek, milieu-impact) dat kan instaan voor deze complexe masterplan-opdracht.

COMPETENTIES

 • Stedenbouw
 • Ontwerpend onderzoek op schaal van een complex randstedelijk gebied
 • Landschapsarchitectuur
 • Milieu-analyse

GUNNINGSCRITERIA

 • Kwaliteit van de aanpak van de opdracht o.b.v. visie- en methodologische nota (55%)
 • Kwaliteit en relevantie van de referenties en van het team o.b.v. teamnota en 3 referenties (30%)
 • Haalbaarheid o.b.v. studiekalender en uitgesplitste ereloontabel (15%)

INDICATIEVE PLANNING
Week van 25 april: 3 tot 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen
1 juni: indiening van de offertes
Week van 6 juni: mondelinge presentatie van de offertes aan het adviescomité
Juni 2020: gunning van de opdracht
Augustus 2020: start van de opdracht

ERELOON
€139.000 excl. BTW

VERGOEDING
€2.500Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste op 20 april 2022 om 12u een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels. Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team (maximum 1 A4-blad als bijlage).

UITERSTE INDIENINGSDATUM: 20.04.2022 om 12u

Bron: BMA

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage