Wie wint Jo Crepain Prijs voor Innovatief Architectenbureau < 10 medewerkers?

Wie zijn de kanshebbers van de Jo Crepain Prijzen 2019? Op 6 juni maakt NAV de winnaars bekend. Wij stellen de genomineerden alvast aan u voor. In de categorie Innovatief Architectenbureau < 10 medewerkers kruisen DMOA architecten, RE-ST en TRANS architectuur | stedenbouw de degens.  

DMOA architecten

Design, ambacht en innovatie gaan bij DMOA architecten hand in hand. Het bureau wil een voortrekkersrol vervullen om van de wereld een betere plek te maken, met het eigen kantoorgebouw KRUUL en de humanitaire afdeling Maggie Program vzw als voornaamste exponenten.

Voor DMOA is architectuur het resultaat van een  intensief ambachtelijk proces. Ieder project start van een wit blad. Wat getekend wordt, moet gebouwd kunnen worden. Indien nodig experimenteert DMOA zelf met materialen en producten. Tegelijk omarmt DMOA het nieuwe en wil recente technologieën ten volle te benutten.

Om iets nieuws te ontwikkelen, moet men bereid zijn om in het duister te springen. DMOA bezit de nodige durf om zo’n uitdaging aan te gaan en de wilskracht om het tot een goed einde te brengen.

Iedere realisatie van DMOA is weer anders. Het Leuvense bureau zoekt geen bepaalde stijl op en gaat voor een specifieke aanpak. De context bepaalt het ontwerp. Architectuur moet een meerwaarde zijn voor de ruimte rondom. DMOA kijkt daarom verder dan het gebouw zelf, zo ver als het gebouw impact heeft.

Voor DMOA heeft de architect een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het bureau wil een voorbeeldrol vervullen eerst en vooral door het realiseren van voorbeeldprojecten. Het eigen kantoor KRUUL vat mooi samen waar DMOA voor staat: een open huis, een ‘smart building’, met een bijzondere architectuur en ruimte voor experiment. DMOA zet verder in op ontwerpend onderzoek naar de mogelijke toepassingen van modulair, duurzaam en circulair bouwen.

Met Maggie Program vzw stampte DMOA z’n eigen non profit-vleugel uit de grond. Hiermee willen de ontwerpers wereldwijd humanitaire bouwprojecten uitrollen met de inzichten die ze verworven hebben als architect.

 

RE-ST

Het meest duurzame gebouw is dat gebouw dat niet gebouwd moet worden. Dat is het uitgangspunt van architectuur- en onderzoeksatelier RE-ST. Door uit te gaan van de maximale ruimtelijke opportuniteiten van het bestaande patrimonium vindt RE-ST antwoorden op ruimtelijke vragen zonder nieuwe ruimte in te nemen.

RE-ST gaat sinds 2010 op zoek naar antwoorden op urgente maatschappelijke vraagstukken. In zijn architectuurpraktijk tracht RE-ST zowel rechtstreeks via de eigen projecten als onrechtstreeks via onderzoek een bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving in de brede zin van het woord.

De stelling van RE-ST is dat niet elke ruimtelijke behoefte noodzakelijk hoeft te leiden tot een nieuw gebouw. Ruimte is het werkveld van de architecten waarmee zuinig dient omgegaan te worden. Hiervoor is vaak een kritische attitude noodzakelijk die steeds op zoek gaat naar de reële vraag in de vraag van een project of onderzoek. Hierdoor heeft RE-ST zijn ‘praktijk van het bouwen’ uitgebreid met een ‘praktijk van het niet-bouwen’. Naast projecten doet RE-ST ook aan onderzoek vanuit de praktijk. Deze inzichten tracht het kantoor te agenderen bij collega’s, opdrachtgevers, ruimtegebruikers, ambtenaren én beleidsmakers.

“De luxe om te morsen met ruimte is schaars en nog moeilijk te verantwoorden”, aldus RE-ST. “Het bouwen als economische motor, die bewust of onbewust leidt tot overconsumptie van ruimte, staat in sterk contrast met de huidige ecologische en sociale uitdagingen. Het verder consumeren van ruimte legt een te grote hypotheek op een duurzame toekomst.”

Het pleidooi van RE-ST voor een niet-bouwcultuur is misschien nog meer een voorbode voor een intense interesse in het ‘ontbouwen’ en het ruimtelijk opruimen van Vlaanderen. Het onderzoek van RE-ST naar zwerfruimte werd in 2018 gehonoreerd met een BWMSTR Label.


TRANS architectuur | stedenbouw

TRANS neemt in een steeds sneller veranderende context een nieuwe positie in als ontwerper. Het Gentse bureau trekt voluit de kaart van innovatieve samenwerkingsmodellen én oplossingen en breekt bewust de grenzen van het architectenberoep open.  

TRANS heeft diverse innovatieve samenwerkingsmodellen opgezet om de vele processen waardoor ontwerpers overvleugeld worden, bij te sturen. Het bureau heeft de ‘grond-coalitie’ ontworpen waarbij collectiviteitswinsten kunnen worden gerealiseerd bij omvangrijke gebiedsontwikkelingen:  een model waarin diverse grondeigenaars, overheden, particulieren, buurtgroeperingen e.a. samenwerken om perceelsoverschrijdende ambities waar te maken, zonder te raken aan het individuele eigendomsrecht.

TRANS heeft een barrière tussen de academische wereld en de praktijk doorbroken door een Academisch Ontwerp Bureau op te starten i.s.m. de Faculteit Architectuur van de KU Leuven Campus Sint-Lucas. Heel concreet wordt onderzoek verricht naar maatschappelijk relevante thema’s. Via publieke debatten, lezingen, tentoonstellingen en publicaties worden de verworven inzichten gedeeld en de thema’s op de agenda geplaatst.

Zijn architecten beschouwt TRANS als ‘constructieve generalisten’ die van alle markten thuis zijn. Niet in het minst wordt deze dynamische houding mogelijk gemaakt door de internationale sfeer die op het bureau doorheen de jaren is ontstaan.

TRANS zet sinds de oprichting in 2011 in op innovatieve oplossingen, zowel typologisch, constructief als procesmatig. Denk maar aan nieuwe woonvormen en circulair bouwen. TRANS profileert zich als een sterke verdediger van de stad. Door de levenskwaliteit in onze steden te verbeteren, kan volgens TRANS een wezenlijke impact worden gerealiseerd op talrijke maatschappelijke vraagstukken.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage