Oude spoorweghal in Leuven wordt bruisende buurtplek

Achter het station van Leuven gaat een bijzondere plek schuil. Op de site van de Centrale Werkplaatsen – waar de stad bouwt aan een nieuw hart voor deelgemeente Kessel-Lo - vonden lokale ondernemers, kansenorganisaties en sportverenigingen elkaar in een voormalige spoorweghal. In afwachting van de restauratie kreeg dit beschermd monument een tijdelijke herbestemming als Hal 5. Tijdelijk of niet: op enkele jaren tijd is deze bruisende plek in de stadsrand uitgegroeid tot een vaste waarde voor tal van Leuvenaars. Het tijdelijke karakter komt ook tot uiting in de architecturale invulling met box-in-box volumes die binnen de bestaande casco zijn geplaatst.

De site van de Centrale Werkplaatsen is gelegen aan de achterzijde van het Leuvense station. De voormalige spoorwegwerkplaats van de NMBS is vandaag in volle ontwikkeling. De plek moet uitgroeien tot het nieuwe hart van de Leuvense deelgemeente Kessel-Lo, met publieke functies zoals een academie en een jeugdcentrum, een mix van woningen en drie industriële hallen die de stad gaat restaureren en een nieuwe invulling geven. 

“De hallen 4, 5 en 9 dateren uit de 19de eeuw en zijn sinds 1996 beschermd”, vertelt Lien Geysen, projectcoördinator bij Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Leuven (AGSL). “Sinds de aankoop van de site door de stad Leuven in 2004 zijn er al heel wat nieuwbouwprojecten op de site gerealiseerd, voornamelijk met een residentiële functie. Voor de invulling van de oude spoorweghallen kwam er weinig schot in de zaak. Bij AGSL is al een heel traject doorlopen met het oog op de restauratie en nieuwe invulling van de hallen, van een marktstudie en haalbaarheidsstudie tot concrete gesprekken met verschillende partners die er vlak voor het ondertekenen van de intentieverklaring de stekker hebben uitgetrokken. In diezelfde periode kwamen enkele geëngageerde Leuvenaars bij ons aankloppen met een voorstel tot een tijdelijke invulling van hal 5. Gezien de restauratie nog lang op zich zou laten wachten, en wij de hal niet al die tijd wilden laten leegstaan, bood ons dit de uitgelezen kans om af te toetsen wat de mogelijkheden zijn naar de definitieve invulling toe.” 
 

De vraag: een tijdelijke herbestemming als stedelijke broedplek voor de buurt

Michiel Van Balen is een van die geëngageerde Leuvenaars die de aanzet gaven voor de tijdelijke invulling van hal 5. Hij is buurtbewoner en tevens architect bij Miss Miyagi, een organisatie gespecialiseerd in het coördineren van vastgoedprojecten met een maatschappelijke meerwaarde. “We hadden destijds met een aantal buurtbewoners al een park op de site ingericht met eenvoudige speeltoestellen en we droomden ervan om iets met de oude spoorweghallen te kunnen doen. We zijn naar AGSL gestapt met een plan voor een tijdelijke invulling, waarop AGSL een open oproep heeft gelanceerd”, vertelt hij. De oproep was gericht naar een groep van organisaties die van hal 5 een stedelijke broedplek kon maken voor de buurt, en de totale oppervlakte van het gebouw zoals het is, kon benutten. 

[...]

Het volledige artikel lees je hier.

Bron: Departement Omgeving

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage